Kreivys o energii z elektrowni w Ostrowcu i sieci energetycznej Litwy

Minister energetyki Litwy Dainius Kreivys oświadczył, że energia z elektrowni w Ostrowcu trafia do sieci energetycznej Litwy i stanowi około 12 proc. całej energii zużywanej na Litwie. Według ministra koszt tej energii wynosi 4 mln. euro. Jeśli sytuacji nie zmienimy to koszt w skali roku wyniesie ponad 120 mln euro.

zw.lt
Kreivys o energii z elektrowni w Ostrowcu i sieci energetycznej Litwy

Fot. scanpix.lt/ Žygimantas Gedvila

Minister zapowiedział, że zwróci się do Łotwy i Estonii z zapytaniem jak ta sytuacja ma się do politycznego zobowiązania tych krajów nie kupować energii z Ostrowca. Dainius Kreivys zastrzegł, że obecna sytuacja ,,być może jest nowa dla partnerów”, dlatego z Łotyszami i Estończykami chciałby omówić trójstronną metodykę, która decyduje o strumieniach energii trafiających do litewskiej sieci. 

Obecnie Łotwa i Estonia stosują metodykę, której nie zatwierdził regulator litewski.  Obecna sytuacja potwierdza słuszność tej decyzji.

– W drugiej połowie lutego wracamy do negocjacji z partnerami bałtyckimi -oświadczył Kreivys.  Jednocześnie zaznaczył, że Litwa dysponuje instrumentami pozwalającymi w trybie jednostronnym zapobiec, żeby energia z Ostrowca nie trafiała do krajowej sieci, ale jak podkreślił, nie jest stronnikiem takich jednostronnych działań – ,,trzeba usiąść do stołu i się porozumieć”.

Kreivys pzyznał, że duże ilości energii trafiającej na Litwę z Ostrowca mogą spowodować wstrzymanie procesu synchronizacji litewskiego systemu energetycznego z europejskim. Minister podkreślił, że w tej kwestii ważne jest stanowisko Polski jako partnera w projekcie synchronizacji. – Dlatego chielibyśmy poinformować o sytuacji i poznać stanowisko Polski  – oświadczył Kreivys.
Odnosząc się do współpracy litewsko-polskiej w dziedzinie energetyki minister ocenił ją jako bardzo dobrą. Według Kreivysa determinuje ją sytuacja geopolityczna i dawne więzi historyczne.  

– Obecnie realizowane wspólnie z Polską projekty takie jak LitPolLink, GIPL, dla Liwy są krytycznie ważne i nie tylko łaczą nasze systemy energetyczne z Unia Europejską ale też budują rynki w tej części Unii – podkreślił minister. Jest to równiez ważne dla Polski. Niedawno ogłoszono, że w Ostrołęce planowana jest budowa elektrowni na gaz, który planuje się dostarczać z terminalu w Kłajpedzie przez gazociąg GIPL.     

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej