Kornel Morawiecki: Dla Polski Litwa jest ważnym elementem polityki zagranicznej

„My, Polacy i Litwini jesteśmy sobie bardzo potrzebni, jesteśmy sobie braćmi" - uważa Kornel Morawiecki, Marszałek Senior Sejmu RP, znany  były działacz opozycyjny.

zw.lt
Kornel Morawiecki: Dla Polski  Litwa jest ważnym elementem polityki zagranicznej

Fot. Roman Niedźwiecki

Gość naszego Salonu Politycznego dodał, że Wilno jest miastem, w jakimś sensie twórcą Wielkiej Rzeczpospolitej. Były to solidne fundamenty pod nasz rozwój – zaznaczył Marszałek Senior RP.

Marszałek Senior dodał, że: ” dla Polskiego rządu, dla Prezydenta,  Litwa jest ważnym elementem polityki zagranicznej, bo jest kulturowo, historycznie bliska, jest częścią tego wielkiego obszaru, którego rolą jest  łączenie Europy przodującej światu, idącej na przedzie cywilizacji” – zaznaczył Kornel Morawiecki.

PODCASTY I GALERIE