K. Dzierżyńska o przywróconym na maturze egzaminie z jęz. polskiego

Po 25 latach na maturze został przywrócony egzamin z języka polskiego. Odtąd ten egzamin jest oceniany tak, jak każdy inny z egzaminów państwowych. "To daje maturzystom dodatkowe atuty przy wstępowaniu na studia wyższe" - mówi prezeska Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie Krystyna Dzierżyńska.

zw.lt
K. Dzierżyńska o przywróconym na maturze egzaminie z jęz. polskiego

Fot. ZW/ Liudas Masys

„Chcielibyśmy, aby również egzamin z polskiego mógł się odbywać na poziomie podstawowym i rozszerzonym” – powiedziała gość naszego dzisiejszego Salonu Politycznego.

Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 778 maturzystów.

„W ubiegłym roku ówcześni jedenastoklasiści mieli sprawdzian pośredni z polskiego, w tym roku na maturze zdobyte punkty zostały uwzględnione” – zaznaczyła prezeska Macierzy Szkolnej.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej