Justyna Bociek i Radosław Kapela: Możliwości współpracy transgranicznej są bardzo szerokie

Gośćmi Salonu Politycznego Radia Znad Wilii byli Justyna Bociek, menadżer projektów współpracy transgranicznej programu "Litwa-Polska" oraz Radosław Kapela, menadżer tego programu.

zw.lt
Justyna Bociek i Radosław Kapela: Możliwości współpracy transgranicznej są bardzo szerokie

Fot. zw.lt

„Projekty można podzielić na trzy grupy, w zależności od dofinansowania, jakie jest udzielane: małe projekty do 100 tys. euro dofinansowania, projekty regularne, tak zwane średnie, od 100 tys. do 3 mln euro i strategiczne – powyżej tej sumy” – tłumaczy Justyna Bociek.

„W obecnej perspektywie finansowej, która dobiega już końca, możliwość realizacji projektów była bardzo szeroka. Mieliśmy projekty ukierunkowane na przebudowę dróg, czyli działania typowo infrastrukturalne, były też działania miękkie, skierowane na rozwój współpracy w dziedzinach kultury, edukacji. Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów cieszyły się projekty mające na celu rozwój turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego” – dodaje Radosław Kapela.

PODCASTY I GALERIE