J. Narkiewicz o Radzie Polonii Świata: reprezentuje wspólne interesy Polaków za granicą

W ubiegłym tygodniu w Wilnie odbyły się obrady zjazdu Rady Polonii Świata, która łączy polskie organizacje z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków za granicą. Zjazd organizowany jest co pięć lat, a po raz pierwszy odbył się w Wilnie. Podczas zjadu został wybrany nowy przewodniczący, którym został Jarosław Narkiewicz, wiceprezes AWPL- ZCHR oraz Związku Polaków na Litwie. „Początkowo to była organizacja zrzeszająca jedynie Polonię. Podstawowe cele Rady Polonii Świata to dążenie do zachowania polskiej tożsamości, kultury, tradycji oraz koordynacja współpracy między organizacjami“ – powiedział dziś w Salonie Politycznym Jarosław Narkiewicz.

zw.lt
J. Narkiewicz o Radzie Polonii Świata: reprezentuje wspólne interesy Polaków za granicą

Jarosław Narkiewicz/Fot. Joanna Bożerodska

„Zależy nam na tym, by każdy Polak, mieszkający za granicą, był aktywny. Ważna jest również promocja sukcesów Polaków niezależnie od miejsca ich zamieszkania“ – zaakcentował J. Narkiewicz.

Na Jarosława Narkiewicza głosowało 38 delegatów. Teresa Berezowska z Kanady – dotychczasowa przewodnicząca Rady Polonii Świata, zdobyła 34 głosy.

„Powinniśmy zadbać, by Polak był Polakiem, o polski lobbing w naszych krajach, o naszą jedność i wzajemne wsparcie” – powiedział Narkiewicz dziękując zjazdowi za zaufanie.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej