Henryka Mościcka-Dendys: mniejszość polska jest wartością, ona ubogaca

Dzisiejszym gościem Salonu Politycznego Radia Znad Wilii jest Henryka Mościcka-Dendys - Wiceminister Spraw Zagranicznych RP. Minister przebywa na Litwie z oficjalną wizytą, która głównie jest związana z kwestiami szkół polskich na Litwie. "W moim portfelu ministerialnym znajduje się m.in. ochrona mniejszości, kwestie polonijne i współpraca z Polakami za granicą, więc Wileńszczyzna jest w tym sensie naturalnym kierunkiem" - powiedziała minister.

zw.lt
Henryka Mościcka-Dendys: mniejszość polska jest wartością, ona ubogaca

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Renata Widtmann: W tym roku mijają 3 dekady od podpisania traktatu polsko-litewskiego. Jak wygląda jego realizacja w kontekście polskiego szkolnictwa?

Henryka Mościcka-Dendys: Nie jesteśmy zadowoleni, że 3 dekady od podpisania traktatu, który był istotnym krokiem w partnerstwie polsko-litewskim, który porządkował nasze relacje i nadawał im nową nadzieję – te te kwestie, dotyczące praw mniejszości polskiej na Litwie nadal nie zostały wdrożone. Szkolnictwo nie jest najbardziej problematyczną sferą, najbardziej problematycznymi kwestiami są nazwy topograficzne, zapisy nazwisk – sfery, o które polski rząd regularnie wspomina.

Minister dodała też, że szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapowiedział powrót do expose polonijnych. Jeszcze w tem roku minister zechce wygłosić programowe wystąpienie na forum Senatu, dotyczące współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Jak Pani ocenia sytuację Polaków na Litwie?

Po kilkuletniej nieobecności na Litwie mam wrażenie, że percepcja Polaków na Litwie zmieniła się na lepsze, co mnie ogromnie cieszy. Jak przypominam sytuację mniejszości polskiej dwie dekady temu i porównuje z tym, co widzę dzisiaj, to widzę bardzo pozytywne zmiany.

Przede wszystkim widać to w tonie rozmów, a także w percepcji relacji z Polską przez litewską opinię publiczną. Uważam, że to jest to duża wartość. Nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać, także na tematy trudne, mamy ze sobą wiele projektów na różnych poziomach.

Jak polityka rządu RP wspiera Polaków za granicą? Czy wraz ze zmianą rządu zmieniają się priorytety?

Mogę z dumą powiedzieć, że Polska bardzo konsekwentnie, nie zważając na to, kto rządzi – wspiera Polaków za granicą i Polonię. To wsparcie było zawsze obliczone na zachowanie języka, umożliwienie nauczania języka najmłodszeniu pokoleniu, zachowaniu tożsamości. Głośno mówimy, że mniejszości polskie są wartością – one ubogacają.

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

„Państwo jesteście pierwszymi ambasadorami Rzeczypospolitej. To przez was widziana jest Polska” – podsumowała minister.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej