Henryk Wujec: Byliśmy obecni przed 25 laty

W związku z obchodami 25. rocznicy Odrodzenia Niepodległości na Litwie w Sejmie RL rozpoczyna się międzynarodowa konferencja ''Sytuacja demokratyczna na świecie: wyzwania i perspektywy''.

zw.lt

Fot. PAP/Wojciech Pacewicz

W konferencji uczestniczy również dzisiejszy gość Salonu Politycznego Henryk Wujec – współzałożyciel w latach 80-tych Związków Zawodowych w Polsce, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. społecznych.

Wujec podczas konferencji zamierza przypomnieć drogę niepodległościową Polski, jej osiągnięcia, ale też wskazać rolę Unii Europejskiej w obecnej sytuacji i konieczności jedności w Europy.

Przed 25 laty, gdy Rada Najwyższa Republiki Litewskiej ogłaszała niepodległość, na sali parlamentarnej w Wilnie była obecna delegacja polskiego parlamentu, której przewodniczył gość dzisiejszego Salonu Politycznego.

Składając życzenia Litwinom, po ogłoszeniu nieodległości, Wujec w imieniu Polski zadeklarował Litwie przyjaźń, współpracę i poszanowanie granic.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej