Grużewski: Na Litwie wydłużenie wieku emerytalnego to zawsze będzie bolesna kwestia, gdyż praca w wieku emerytalnym jest prawie zawsze odbierana jako przemoc

Gość Salonu Politycznego radia Znad Wilii Boguslaw Grużewski, dyrektor litewskiego Instytutu Nauk Społecznych mówił o tym, że twierdzenie, iż UE rekomenduje podwyższenie wieku emerytalnego na Litwie do 72 roku życia zostało sformułowane przez tzw. autorów Zielonej Księgi w Sprawie Starzenia się Ludności Unii Europejskiej*. Zakładają oni, że jeśli konkretne państwo chciałoby zachować proporcje na rynku pracy takie jak w roku 2020 to w przyszłości powinny podwyższać wiek emerytalny. Dla takiej Szwecji czy Węgier te sugestie wynoszą 68 lat a Litwa i Luksemburg są wspomniane w kontekście 72 lat.

zw.lt
Grużewski: Na Litwie wydłużenie wieku emerytalnego to zawsze będzie bolesna kwestia, gdyż praca w wieku emerytalnym jest prawie zawsze odbierana jako przemoc

Fot. Joanna Bożerodska

„Te sugestie są bardzo ciekawe i ja tutaj jestem nawet zdziwiony, bo np. Polska nie została wymieniona w tym raporcie, chociaż moim zdaniem sytuacja w Polsce nie jest lepsza niż na Węgrzech. A obok z Litwą nie została wymieniona np. Łotwa, gdzie sytuacja jest bardzo zbieżna z sytuacją na Litwie.

To są raczej hipotetyczne stwierdzenia, gdyż nie mają nic wspólnego z realną polityką państwa czy też z jakimiś realnymi zmianami w najbliższej przyszłości.

Ale musimy sobie zdawać sprawę, że wiek emerytalny będzie wydłużany i może się zdarzyć, że dzisiejsi 20-latkowie będą musieli pracować do 70 roku życia” – mówił B. Grużewski.

Prowadząca audycję Renata Widtmann stwierdziła, że z sondażu z 2015 r. wynika, iż mężczyźni na Litwie chcieliby pracować do 61 roku życia a kobiety do 59.

„Praca pracy nie jest równa. Mówimy o ludziach, o ich predyspozycjach czy też chęci pracy w kontekście ogólnym. Ale tutaj ważne są trzy elementy. Po pierwsze stan zdrowia. Prace fizyczne, prace mniej intelektualne wymagają siły fizycznej a tej z wiekiem ubywa. A inne prace… np. wykładowca czy nauczyciel, medyk i wiele innych zawodów nie wymagających siły fizycznej, w których człowiek wykorzystuje technologie informacyjne już takiego sprężenia ze stanem zdrowia fizycznego nie mają.

A trzeci element to jest po prostu kwestia zadowolenia z pracy, jak człowiek swoją pracę odbiera. Czy jest ona dla niego przymusem czy też przyjemnością.

Gość Salonu opowiadał także o współczynniku oceny zdrowia emerytów na Litwie i w UE, o tym, że na Litwie zdecydowana większość emerytów podejmuje się dodatkowej pracy z powodów ekonomicznych. O kształceniu i doradztwie zawodowym osób w wieku emerytalnym. Mówił także o zmianach na rynku pracy i o bezrobociu na Litwie.

*Ze względu na dłuższe życie Europejczyków i malejącą liczbę urodzeń europejskie systemy emerytalne znajdują się pod presją wynikającą ze zmian demograficznych.

Począwszy od 2012 r., liczba Europejczyków w wieku produkcyjnym zaczęłą spadać

Zielonej Księgi w Sprawie Starzenia się Ludności Unii Europejskie jest wynikiem poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy i jak należy rozbudowywać unijne ramy prawne dotyczące emerytur, aby udzielić skutecznego wsparcia państwom członkowskim. Stoją one bowiem przed trudnym zadaniem zapewnienia swoim obywatelom adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych emerytur, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej