Grużewski: konieczne są inwestycje w dzieci

Unia Europejska przewidziała ogromną pomoc dla państw członkowskich w ramach programu ratowania gospodarki. By zwalczyć skutki kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19, Litwa może otrzymać pomoc w postaci blisko 6,5 mld euro. Wszystko zależy od tego, jak władze postanowią te pieniądze wykorzystać - zauważa Bogusław Grużewski, dyrektor Instytutu Pracy i Badań Społecznych. 

zw.lt

,,To nie są pieniądze tylko po to, żeby wydać, a to są pieniądze, by je zainwestować i mieć z tego korzyści w przyszłości. To są pieniądze, które mają zmienić strukturę produkcji, stosunki społeczne. Mamy piękne warunki, żeby zainwestować w ludzi. Te inwestycje są najbardziej potrzebne na poziomie szkoły podstawowej” – mówi gość ,,Salonu Politycznego”. 

Bogusław Grużewski zauważa, że jest dużo dzieci nie nadążających z nauką, które nieraz nie mogą uzyskać normalnego wykształcenia, bo za mało uwagi jest im poświęcane. Nauczyciele są zbytnio zajęci, przeładowani papierową pracę, dlatego rozsądnym rozwiązaniem byłoby stworzenie nowych etatów w szkołach dla asystentów nauczyciela. 

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej