Falkowski: W tym roku rekordowe budżety na wsparcie Polaków na Litwie

"Oczekujemy, że wspólnie z państwem, wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za polską oświatę na Litwie, zastanowimy się, jaki kształt, jaki format maturzysty chcemy wykształcić przez całą tę ścieżkę, od kształcenia przedszkolnego aż do klasy maturalnej. To jest fundamentalne pytanie - kim ten maturzysta ma być, jaki rodzaj światopoglądu czy też odniesienia do wartości patriotycznych ma reprezentować, jaką ma mieć szansę na zawalczenie o swoją pozycję na rynku, na karierę czy udział w tworzeniu państwa litewskiego" - mówi Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Małgorzata Aleksandrowicz
Falkowski: W tym roku rekordowe budżety na wsparcie Polaków na Litwie

Fot. Roman Niedźwiecki

„To jest chyba zobowiązanie nas, Polaków z Polski, jak i was, Polaków z Litwy – żeby być elementem społeczeństwa litewskiego, znać dobrze język litewski, móc konkurować z młodzieżą litewską, rosyjską czy innych mniejszości narodowych, które tutaj mieszkają i budować silną markę polskiej mniejszości” – podkreśla Falkowski.

„Nie możemy jednak ustandaryzować odpowiedzi na takie pytanie, bo czym innym jest jakość nauczania i możliwości pracy w mniejszych miejscowościach na Wileńszczyźnie, a czym innym porównywanie się do najlepszej czwórki gimnazjów w Wilnie. Te dwa światy są nieporównywalne i szanse tej młodzieży również są często zróżnicowanie, o tym musimy pamiętać” – mówi Falkowski i dodaje, że właśnie z tego powodu Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” co roku realizuje wiele projektów i warsztatów mających zwiększać konkurencyjność polskich szkół.

Jak mówią przedstawiciele fundacji, w tym roku wiele projektów będzie realizowanych pod hasłem 100-lecia niepodległości Polski i Litwy.

„Stulecie niepodległości to temat bardzo ważny, na który wpłynęło do fundacji wiele wniosków z Litwy, Białorusi, Ukrainy i mniejszych krajów na sumę ponad 4 milionów złotych. Dostaliśmy z Senatu dotacje rzędu 1,5-1,6 mln złotych, połowa tej dotacji została decyzją zarządu przekazana na organizacje wywodzące się z Litwy na realizację ich programów niepodległościowych, w których są rozmaite działania. Zarówno te duże, które państwo już mieli okazję obserwować, jak taniec stu par na stulecie niepodległości na placu Ratuszowym w lutym, jak i działania dedykowane współpracy polsko-litewskiej, które Polski Klub Dyskusyjny zaplanował na drugie półrocze, jak również na działania realizowane przez szkoły i instytucje oświatowe na Litwie, na przykład bardzo ciekawa inicjatywa z Grzegorzewa, gdzie we współpracy z „Kurierem Wileńskim”, z miejscową parafią będą prowadzone warsztaty dziennikarskie poświęcone postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego” – wymienia Mikołaj Falkowski.

„Dokonaliśmy milowego kroku, jeżeli chodzi o finansowanie projektów medialnych na Litwie. W tym roku budżet fundacji wzrósł o ponad 35 proc. i mamy 7 mln złotych na media, z czego prawie 50 proc. dedykowanych jest dla podmiotów działających na Litwie. Mamy świadomość, że nie są to jeszcze kwoty zapewniające stały, dynamiczny rozwój i modernizację mediów. Niemniej to na pewno więcej niż w latach poprzednich i jest to dobry prognostyk na kolejne lata” – zauważa prezes fundacji.

„Miałam okazję podczas tej wizyty odwiedzić kilka redakcji, spotykać się z dziennikarzami. Rzeczywiście, mówimy o tym, że te budżety są rekordowe. Pozwalają one na funkcjonowanie, ale jeżeli chcemy mówić o rozwoju, o konkurencyjności, o zawalczeniu o kolejnych odbiorców, na pewno musimy mieć plan rozwoju, musimy mieć kolejne środki. Będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać, w którym kierunku polskie media na Litwie powinny się rozwijać, żeby przyciągnąć między innymi młodych odbiorców” – zapewnia nowa wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Joanna Zając.

„Jako wilnianka, mejszagolanka, zwracam się do młodzieży – żeby nie bali się realizować swoje własne pomysły, żeby się nie bali z tymi pomysłami startować, czy to zwracając się o dofinansowanie, czy też po prostu główkując tak, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby swoje cele spełniać. Moim zdaniem młodzież na Wileńszczyźnie jest bardzo utalentowana, pomysłowa i bardzo chcielibyśmy usłyszeć głos młodzieży” – zachęca Małgorzata Aleksandrowicz, asystent zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, kierownik projektów dziedzictwa kulturowego.

PODCASTY I GALERIE