Eksperci: „Europa Jagiellońska” to szansa na zacieśnienie współpracy kulturowej Polski i Litwy

"W ostatnich miesiącach coraz częściej rozmawiamy z naszymi litewskimi kolegami o polskim dziedzictwie kulturowym, o wspólnym dziedzictwie kulturowym, i ta nasza dzisiejsza wizyta jest związana właśnie ze wspólnym dziedzictwem - z czymś, co leży u podstaw tożsamości i Polski, i Litwy, i tych wszystkich krajów, które wchodziły w skład Rzeczypospolitej" - mówi Dorota Janiszewska-Jakubiak, wicedyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. W Wilnie obraduje polsko-litewska grupa ekspertów pracująca nad zainicjowaniem międzynarodowego szlaku kulturowego „Europa Jagiellońska".

Małgorzata Kozicz
Eksperci: „Europa Jagiellońska” to szansa na zacieśnienie współpracy kulturowej Polski i Litwy

Fot. Grupa robocza ws. zainicjowania międzynarodowego szlaku kulturowego „Europa Jagiellońska"

Szlak kulturowy ma być certyfikowanym szlakiem Rady Europy i będzie to pierwszy tego rodzaju szlak w tej części Europy. Europejskie szlaki kulturowe mają ukazywać różnorodność kulturową i współistnienie różnych kultur.

„Jest to inicjatywa, która ma duży potencjał i może zaangażować w Polsce oraz na Litwie wiele podmiotów. Wiodącymi byłyby Wawel w Krakowie i Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Jest to duża szansa na zacieśnienie współpracy kulturowej między naszymi krajami” – zauważa koordynator projektu Hanna Jędras, główny specjalista Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

„Europejczycy często nie zdają sobie sprawy, jak potężną dynastią byli Jagiellonowie, jak szeroko rozciągały sie ich włości. O ile Habsburgowie, Tudorowie są powszechnie znany, ich dzieje są propagowane przez kulturę masową, o tyle o Jagiellonach się nie pamięta, a jest to przecież dynastia fascynująca. Ich dziedzictwo jest czymś niezwykłym właśnie poprzez swój synkretyczny charakter łączący wiele elemtnów tradycji Zachodniej, często najmłodszych prądów rtystycznych, a z drugiej strony pewnych zjawisk przynależących do kręgu cywilizacji wschodniej. Dzisiejsza zjednoczona Europa jest czymś, co w jakimś sensie powstarza ten model, który kilka stuleci temu posiadaliśmy i stosowaliśmy” – opowiada dr Marcin Zgliński, historyk sztuki z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

„Sukces projektu „Europa Jagiellonów” nie zależy od ministerstw kultury obu krajów. Potrzebne jest wsparcie w samorządach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, które by włączyły się w jego realizację i promowanie tej narracji. Dla Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy jest to szansa na promocję bardzo różnych wartości, które legły u podstaw państwa Jagiellonów, choćby takiej jak tolerancja” – dodaje Dorota Janiszewska-Jakubiak.

PODCASTY I GALERIE