E. Tamošiūnaitė: na uroczystościach urodzinowych Wilna nie zabraknie wątków polskich

Odbędzie się wiele uroczystości w 2023 roku. 25 stycznia na Placu Katedralnym odbędzie się koncert, w okolicach tej daty będzie wiele wydarzeń, na których nie zabraknie wątków polskich, wątków mniejszości narodowych, bo Wilno jest wielonarodowym i wielokulturowym miastem – o uroczystościach z okazji 700. rocznicy urodzin Wilna w dzisiejszej audycji Salonu Politycznego opowiada wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

zw.lt

W tym roku budżet miasta przekroczył 1 mld EUR, Mer Wilna opowiada, na co będą przeznaczone te środki.

„Priorytetów mamy wiele, przede wszystkim polepszanie infrastruktury, czyli budowa szkół, przedszkół, szpitali. W tym roku wiele było posadzonych drzew, zieleni. Przeznaczyliśmy środki na transport publiczny, np. bezpłatny przejazd dla pracowników placówek oświatowych, także pracowników socjalnych i pracowników instytucji kulturowych” – mówi E. Tamošiūnaitė.

Mer uważa, że turystyka wraca na okres przedpandemiczny. Szacuje się, że w okresie bożonarodzeniowym do Wilna ma przybyć ponad 100 tys. turystów.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej