Dr Ł. Adamski o dokumentach archiwalnych, o stosunkach polsko-sowieckich w okresie 1939 – 1945

"Odkryte niedawno dokumenty o stosunkach polsko-sowieckich - to przede wszystkim dokumenty o tym jak były podejmowane decyzje w czasie drugiej wojny światowej zarówno po stronie polskiego rządu, jak i sowietów" - mówi dr Łukasz Adamski, historyk i politolog, wicedyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego w Warszawie.

zw.lt

„Dokumenty pokazywały grozę tamtych czasów, jakie dyskusje się odbywały, czasem były one dramatyczne” – mówił gość dzisiejszego Salonu Politycznego.

„Pierwotna wersja paktu Ribbentrop Mołotow pozostawiała Litwę po stronie niemieckiej, wschodnia Polska tymczasem miała być w sferze interesów sowieckich. Rozczarowanie aliantów zachodnich ZSRR było jednym z czynników, który w wyniku popchnął świat zachodni do zimnej wojny” – wyjaśnił historyk.

Wczoraj, 30 listopada, w Pałacu Władców w Wilnie odbył się polsko-litewski panel ekspercki pt. „Stalin, Polska, Putin i Ukraina. Dr Łukasz Adamski rozmawiał m.in. na temat tego, jak nowo odkryte dokumenty archiwalne, o stosunkach polsko-sowieckich w okresie 1939 – 1945, pozwalają lepiej zrozumieć politykę Rosji wobec Ukrainy?”.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej