Dr J. Malicki o braciach Narutowiczach

Wpływ braci Narutowiczów na stosunki polsko-litewskie nie jest jeszcze tak wielki, jak mógłby być – mówi dr Jan Malicki, dyrektor studiów Europy Wschodniej Uniwesytetu Warszawskiego.

zw.lt
Dr J. Malicki o braciach Narutowiczach

fot. PAP/ Paweł Supernak

„Marzeniem Stanisława Narutowicza, wśród rodzących się nacjonalizmów, w tym nacjonalizmu litewskiego było, aby miejscowi Polacy mieli możność takich samych praw politycznych, takiego samego działania jak Litwini w nacjonalistycznie budowanym państwie” – twierdzi dr Malicki.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej