Doroszewska: Porozumienia były świętem ludzi, którzy walczyli o wolność

31 sierpnia 1980 r. w sali BHP Stoczni Gdańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym reprezentującym ponad 700 zakładów oraz delegacji rządowej. Lista 21 postulatów została ogłoszona 17 sierpnia 1980. Listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa. W opinii ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej, która była dzisiaj gościem "Salonu politycznego" Radia Znad Wilii, podpisanie porozumień było świętem ludzi, którzy walczyli o wolność. Postulaty robotników były dla władz trudne do zaakceptowania, bo nie dotyczyły wyłącznie żądań ekonomicznych. - Bardzo ważne było to, że postulaty MKS były zarówno socjalne jak I polityczne – zaznaczyła Urszula Doroszewska

Renata Widtmann

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej