Danas Arlauskas: Nowy Kodeks Pracy ma chronić pracowników

Jednym z celów nowego Kodeksu Pracy jest zmniejszenie bezrobocia i uelastycznienie rynku pracy na Litwie - mówi przewodniczący Konfederacji Pracodawców na Litwie Danas Arlauskas.

zw.lt

Gość dzisiejszego Salonu Politycznego kategorycznie nie zgodził się z zarzutem, że nowy Kodeks Pracy znacznie zmniejszyłyby gwarancje socjalne i że jest wyłącznie na rękę dla pracodawców. ,,Celem jest ochrona pracownika, a nie miejsca pracy’ – mówi Arlauskas.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej