Borys: Zachowanie niezależnej mniejszości nie leży w interesie władz

"Nie leży w interesie władz Białorusi, by zachować autentyczną, niezależną organizację mniejszości narodowej, która będzie podnosiła tematy niekoniecznie dla nich wygodne" - mówi Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi.

Małgorzata Kozicz
Borys: Zachowanie niezależnej mniejszości nie leży w interesie władz

Fot. znadniemna.pl

Przed kilkoma dniami Parlament Europejski uchwalił rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi. Europosłowie potępiają między innymi politykę rządu białoruskiego, polegającą na wykorzystywaniu sił specjalnych do ingerowania w wewnętrzne sprawy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji reprezentujących mniejszości narodowe. Jako przykład Parlament Europejski podaje Związek Polaków na Białorusi.

„ZPB od ponad 10 lat działa w dosyć trudnych warunkach. W 2005 roku przy pomocy ingerencji siłowej organizacja została pozbawiona mienia, pozbawiona domów polskich, i dzisiaj tak naprawdę działa nielegalnie. Związek zrzesza tysiące ludzi, którzy wykazują swoją przynależność do narodu polskiego, do języka i kultury polskiej, natomiast ta ingerencja spowodowała utrudnienia w działalności” – opowiada Andżelika Borys. Obecnie na Białorusi działają dwa związki Polaków – jeden zdelegalizowany w 2005 r. i jeden prorządowy, popierany przez władze.

„Kiedy ktoś jest wyznaczony przez władze do sprawowania funkcji, oczywiście, że nie odczuwa specjalnej presji z ich strony. Różnica pomiędzy dwoma związkami jest taka, że kiedy trzeba np. mówić o fałszowaniu faktów historycznych, prorządowy związek milczy, natomiast my zabieramy głos. Po co wtedy potrzebna jest reprezentacja polskiej mniejszości, której obowiązkiem jest prostowanie przekłamań, dbanie o język polski, o nauczanie, upominanie się, gdy dzieje się krzywda działaczom organizacji” – zauważa przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB.

W rozmowie z Andżeliką Borys – o wpływie „otwarcia” w relacjach Warszawy i Mińska na sytuację Polaków na Białorusi, problemach polskiej oświaty na Białorusi i Karcie Polaka.

PODCASTY I GALERIE