Bogdan Borusewicz: Obecność AWPL w rządzie zmniejsza kontrowersje między Wilnem a Warszawą

Sytuacja Polaków na Litwie się polepsza, chociaż problemy pozostają - powiedział gość Salonu Politycznego Radia Znad Wilii Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP.

zw.lt

Fot. BFL

„Sytuacja znacznie się zmieniła z wejściem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie do rządu litewskiego. Obecność AWPL w koalicji rządzącej zdejmuje znaczną część kontrowersji między Wilnem a Warszawą” – dodał Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu RP raz kolejny podkreślił, że priorytety prezydencji litewskiej są aktualne także dla Polski, i mogą przyczynić się do realizacji celów, aktualnych dla całego regionu.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej