Benkunskas o szkołach: Dopóki nie osiągniemy porozumienia, nie ruszymy z miejsca

"W przyszłym tygodniu ma być zatwierdzony projekt budżetu samorządu, w którym dużo miejsca przewidziano na potrzeby oświatowe. Wybierając placówki, wymagające renowacji, nie kierowaliśmy się kwestiami narodowościowymi, tylko stanem budynków szkolnych" - powiedział gość Salonu Politycznego Radia "Znad Wilii" Valdas Benkunskas.

zw.lt
Benkunskas o szkołach: Dopóki nie osiągniemy porozumienia, nie ruszymy z miejsca

Fot. BFL

„Duża uwaga zostanie poświęcona renowacji zarówno przedszkoli, jak i szkół. Niektóre niedokończone prace odziedziczyliśmy jeszcze po poprzednich władzach Wilna, mamy umowy z roku 2012 podpisane z agencjami zarządzającymi środkami europejskimi” – wytłumaczył Benkunskas.

Jak poinformował, środki na placówki oświatowe w Wilnie pochodzą z państwowego programu inwestycyjnego. Zgodnie z ustawodawstwem, Ministerstwo Oświaty zasięga opinii samorządu w kwestii placówek, które wymagają renowacji.

„W tym roku otrzymaliśmy oficjalne pismo z ministerstwa z prośbą o wskazanie takich szkół, jednocześnie jednak otrzymaliśmy nieoficjalną listę szkół podlegających renowacji, która została stworzona w porozumieniu kierownictwa Ministerstwa Oświaty i poszczególnych posłów na sejm. To trochę niesmaczna historia, która nie robi honoru ani ministerstwu, ani sejmowi” – zaznaczył wicemer Wilna.

Przedstawiciele ministerstwa twierdzą, że propozycje składane przez posłów miały charakter rekomendacyjny.

„W Wilnie działa 250 placówek oświatowych. Do tej pory władze centralne krzywdziły stolicę. Jeżeli w dalszych rejonach nie znajdziemy przedszkola czy szkoły, która mieściłaby się w niewyremontowanym budynku, to w Wilnie renowację przeszło tylko 20 proc. placówek” – podkreślił Benkunskas.

Jak zapowiedział, w przyszłym tygodniu ma być zatwierdzony projekt budżetu samorządu, w którym dużo miejsca przewidziano na potrzeby oświatowe. Największe nadzieje władze pokładają jednak w ponownym podziale środków budżetowych, które ma nastąpić w drugim kwartale bieżącego roku. Wówczas, gdy ma ruszyć prywatyzacja mienia samorządowego i mają zostać zrestrukturyzowane niektóre kredyty, powinny pojawić się dodatkowe środki w budżecie.

Wicemer Benkunskas wyraził nadzieję na reaktywację programu dofinansowania renowacji szkół polskich na Litwie, dzięki któremu 50 proc. kosztów renowacji pokrywała strona polska, a drugie 50 proc. przeznaczał samorząd.

„W ubiegłym roku nie udało się zakończyć kilku projektów, bo w budżecie samorządu nie przewidziano środków na współfinansowanie szkół, ale mamy kontakt z polską fundacją, będziemy próbowali realizować te projekty w tym roku” – zapowiedział polityk.

Benkunskas powiedział, że kwestie dotyczące wileńskich szkół średnich im. Joachima Lelewela oraz im. Wł. Syrokomli pozostają niezmienne od września ubiegłego roku.

„W sprawie szkoły Lelewela została podjęta decyzja, że szkoła funkcjonuje jako średnia do 1 września 2017 roku – jak pozwala na to Ustawa o oświacie. W planie reorganizacji przewidzieliśmy, że szkoła będzie działała w jednym budynku, przy ulicy Minties, a jednocześnie zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Oświaty o akredytację długiego gimnazjum. Te obietnice pozostają niezmienne i pracujemy w tym kierunku” – mówił wicemer.

„Sprawa ze szkołą Syrokomli jest bardziej skomplikowana, bo z Ministerstwa Oświaty otrzymaliśmy odpowiedź, że wybrana przez szkołę opcja – zostania instytucją pożytku publicznego i ubieganie się o akredytację jako długie gimnazjum o profilu katolickim – jest niemożliwa, ponieważ konieczny jest drugi założyciel, instytucja religijna. Rozmawiamy ze społecznością, z kierownictwem szkoły. Jeżeli rzeczywiście istnieje takie pragnienie stworzenia długiego gimnazjum, należy szukać drogi prawnej, jak to osiągnąć.

Społeczność szkoły na swój sposób interpretuje założenia dotyczące założyciela, ich zdaniem szkoła może zostać instytucją pożytku publicznego z jednym założycielem. Dopóki nie porozumiemy się w kwestii interpretacji, nie ruszymy z miejsca. Oczekuję wyrozumiałości ze strony społeczności gimnazjum, są inne drogi stworzenia długiego gimnazjum”- powiedział Valdas Benkunskas.

PODCASTY I GALERIE