Bakas: Należy zapewnić mniejszościom narodowym udział w podejmowaniu decyzji

"W dzisiejszych czasach pogląd na bezpieczeństwo narodowe się zmienia. Obiektem bezpieczeństwa narodowego stają się takie sprawy jak wykluczenie społeczne, ubóstwo. Jakiekolwiek wykluczenie, które wyczuwamy, czy otrzymujemy informację na ten temat od naszych mniejszości narodowych, jest poważnym sygnałem" - mówi przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Vytautas Bakas.

Małgorzata Kozicz
Bakas: Należy zapewnić mniejszościom narodowym udział w podejmowaniu decyzji

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

Na początku tygodnia Vytautas Bakas spotkał się z dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Państa Dariusem Jauniškisem. Jednym z tematów rozmowy była kwestia integracji mniejszości narodowych.

„Mniejszości narodowe powinny czuć się pełnowartościowymi obywatelami kraju i nie może powstawać żadnych wątpliwości czy poczucia, że są w jakikolwiek sposób dyskryminowane czy inne. Każdy człowiek powinien czuć się obywatelem naszego kraju, który ma pełnię praw. Ważne jest zapewnienie możliwości udziału w tworzeniu naszego państwa, wciągnięcie się w procesy decyzyjne, a jednocześnie pełna swoboda samorealizacji i kultywowania własnej kultury” – twierdzi poseł odpowiedzialny za bezpieczeństwo narodowe.

„Gdy stykamy się z zagrożeniami niekonwencjonalnymi, wrogie siły wykorzystują każde nieporozumienie, aby osiągnąć mniejszą stabilność w kraju – przykładem jest choćby Ukraina, gdzie niepokoje były podsycane na tle narodowościowym. W sąsiedniej Łotwie odbywa się ciągła eskalacja sytuacji mniejszości. Na tym tle sytuacja w naszym kraju jest o wiele lepsza, mamy więcej stabilności i ważne jest to zachować” – podkreśla polityk.

Jego zdaniem w najbliższych latach ważne będzie nie tylko rozwiązanie deklarowanych problemów mniejszości narodowych, lecz także zapewnienie im dostępu do rożnorodnych źródeł informacji. Jako jedne z rozwiązań Bakas wymienia transmitowanie telewizji polskiej na Litwie, a także poszerzenie oferty telewizji publicznej dla mniejszości narodowych. Polityk chciałby też, aby w szkołach mniejszości narodowych jeszcze więcej uwagi poświęcano historii miejscowości, regionu i przez ten pryzmat nauczano historii narodowej.

W rozmowie z Vytautasem Bakasem – o pomysłach na rozwiązywanie problemów mniejszości narodowych na Litwie w kontekście bezpieczeństwa narodowego.

PODCASTY I GALERIE