B. Grużewski: ubóstwo ogranicza możliwości człowieka

Ubóstwo jest formą przemocy, bo absolutnie ogranicza możliwości wolnego wyboru, niszczy kapitał ludzki – tak twierdzi gość dzisiejszej audycji Salonu Politycznego, prof. Bogusław Grużewski, dyrektor Litewskiego Centrum Badań Socjalnych.

zw.lt

Prof. Grużewski uważa, że ubóstwo powoduje nie tylko wykluczenie ekonomiczne, ale też i edukacyjne, społeczne i nawet rodzinne.

„Ubóstwo, w takim szerszym znaczeniu, to jest deprywacja wszelkich możliwości życia w różnych zakresach. Te zabiegi i te troski o walkę z ubóstwem to nie jest taka zwykła sztuczka polityczna, to jest naprawdę wielkie zagrożenie i w tych krajach, gdzie występuje ubóstwo na bardzo szeroką skalę jest zagrożony rozwój gospodarczy” – twierdzi profesor.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej