Arlauskas: Dzięki nowemu kodeksowi relacje pracodawcy i pracownika staną się bardziej ludzkie

"Zmiana Kodeksu Pracy jest konieczna, ponieważ wszystkie organizacje międzynarodowe - Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, fora inwestorów wielokrotnie konstatowały, że Litwa według liberalizacji stosunków pracy znajduje się mniej więcej na 120 miejscu. Przeszkadzało to między innymi w przyciągnięciu inwestycji zagranicznych, tworzeniu nowych miejsc pracy, i to takich miejsc pracy, które tworzą wartość dodaną i pozwalają na podnoszenie wynagrodzeń pracowników" - mówi Danas Arlauskas, dyrektor generalny Litewskiej Konfederacji Pracodawców Biznesu, członek Rady Trójstronnej, która negocjowała założenia nowego Kodeksu Pracy.

Małgorzata Kozicz
Arlauskas: Dzięki nowemu kodeksowi relacje pracodawcy i pracownika staną się bardziej ludzkie

Fot. BNS/Julius Kalinskas

„Nowy Kodeks Pracy zmniejsza obawy i napięcie pomiędzy uczestnikami rynku pracy. Pracodawca nie musi się obawiać, co będzie, kiedy przyjmie kolejnego pracownika, a pracownik nie musi obawiać się zwolnienia. Stanie się to dzięki Funduszowi Gwarancyjnemu – po zwolnieniu odprawa pieniężna będzie wypłacana z tego funduszu. Zlikwiduje to nadużycia ze strony pracodawców, manipulacje przy zwalnianiu pracowników. Jest to rozwiązanie opracowane na przykładzie duńskim” – opowiada Arlauskas.

Jak dodaje, statystyka wskazuje, że do tej pory niezależnie od stażu pracy, pracownicy najczęściej otrzymują odprawę w wysokości jedno- lub dwumiesięcznej pensji. Fundusz gwarancyjny ma zapewnić zmianę tej sytuacji.

„Rada Trójstronna pracowała intensywnie w ciągu całego półrocza, odkąd nowy Sejm odroczył wejście w życie nowego Kodeksu Pracy. Co prawda, w ostatniej chwili zabrakło czasu, z drugiej strony, po tych niekończących się dyskusjach nie mogliśmy już na siebie patrzeć, i każda z trzech stron myślała „jak oni mogą nas nie rozumieć, przecież mamy absolutną rację” – komentuje Arlauskas.

Jak ocenia, opracowany wariant nie jest doskonały. „Zresztą, jak można teraz ocenić, który wariant jest lepszy, kiedy każda ze stron ma swoje oczekiwania. Życie pokaże, które rozwiązania się sprawdzą” – mówi członek Rady Trójstronnej.

PODCASTY I GALERIE