Antonowicz: przyszłość AWPL-ZChR zależy od koalicji rządzącej

Prezydenci Litwy i Polski podczas spotkania w Wilnie omówią przede wszystkim współpracę w nowych warunkach geopolitycznych, czyli zmiany, do których doszło na arenie politycznej Litwy, gdyż jak wiadomo wskutek wyborów sejmowych została powołana nowa koalicja rządząca i powstanie nowy centroprawicowy rząd – powiedział dr Mariusz Antonowicz, politolog z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Wileńskim, który był dzisiaj gościem ,,Salonu Politycznego" Radia Znad Wilii.

Renata Widtmann

Prezydent Andrzej Duda spotka się również z reprezentantami polskiej mniejszości, którzy trafili do nowego Sejmu. ,,Waldemar Tomaszewski i jego partia nie podjęli żadnych refleksji i nie przyznają się do błędów. (…) W moim przekonaniu przyszłość AWPL-ZChR zależy od koalicji rządzącej. Jeżeli koalicja rządząca rozwiąże przynajmniej jakąś część kwestii litewskich Polaków, potrzeba istnienia tej partii zmniejszy się, bo ludzie zobaczą, że można to załatwić w inny sposób poprzez wyrażenie zaufania wobec innych polityków. Wówczas przekroczenie progu wyborczego dla AWPL-ZChR będzie bardzo trudne” – zauważył politolog Mariusz Antonowicz. 

,,Oni są ugrupowaniem dość anachronistycznym. Edukacja mniejszości narodowych, zmiany gospodarcze, które nadchodzą – partia nie ma niczego do zaoferowania. Nie proponuje żadnych rozwiązań, jak zwiększyć jakość nauczania w szkołach mniejszości narodowych, co zrobić z ogromną ilością przedstawicieli mniejszości narodowych, które idą do litewskich szkół, jak wykorzystać nowe technologie i nową rzeczywistość dla rozwoju multikulturowości, zachowania polskości. Partia musi mieć program i wizję, jak rozwiązywać wszystkie współczesne problemy, przed którymi stoimy” – dodał politolog.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej