Aneta Gracjana Łapcun: Po zimowych feriach uczniowie powracają na naukę kontaktową, mamy nadzieję, że tak będzie dalej

"Po zimowych feriach wszyscy uczniowie powracają na naukę kontaktową, mamy nadzieję, że tak będzie dalej" - powiedziała Aneta Gracjana Łapcun, dyrektor polskiej szkoły początkowej na Antokolu.

zw.lt

Aneta Gracjana Łapcun zgadza się z opinią psychologów, że nauczanie zdalne, zwłaszcza w klasach początkowyc ujemnie wpływa na stan emocjonalny dzieci.

Dzisiaj po feriach świątecznych uczniowie powracają do szkół. Przed rozpoczęciem zajęć dzieci będą musiały przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19.

Przed udaniem się na zimowe ferie każdy z uczniów nieodpłatnie otrzymał test, który należało wykonać w niedzielę, w ostatnim dniu ferii.

W przypadku pozytywngo wyniku testu, w trybie natychmiastowym należy wykonać test PCR.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej