Andrzej Pukszto: Za realizację polityki rządowej odpowiada także AWPL

Za realizację polityki rządu odpowiadają wszystkie partie w niego wchodzące, także Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która należy do koalicji rządzącej - uważa politolog Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

zw.lt

Fot. vdu.lt

Zdaniem gościa Salonu Politycznego Radia Znad Wilii, praca w rządzie tworzącym cztery partie nie jest łatwa, mimo to rząd będzie musiał wywiązać się ze swojego programu, zatwierdzonego miedzy innymi przez sejm. Dotyczy to także obietnic wobec mniejszości narodowych.

Oceniając pracę ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa Andrzej Pukszto podkreślił, że jest to jeden z najmocniejszych polityków na obecnej scenie politycznej Litwy.

„Prezydencja Litwy w Radzie Unii Europejskiej na razie przebiega dobrze, i jest w tym ogromna zasługa ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa” – zaznaczył politolog.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej