Andrzej Dycha: Małe przedsiębiorstwa są solą gospodarki

,,Intencją Komisji Europejskiej i ministrów, którzy spotykają się dzisiaj w Wilnie jest to, żeby w większym stopniu umożliwić uczestnictwo i korzystanie z pieniędzy publicznych małym i średnim przedsiębiorstwom“ - powiedział wiceminister gospodarki RP Andrzej Dycha.

zw.lt

Gość dzisiejszego Salonu Politycznego dodał dodał, że wileńska dyskusja unijnych ministrów ds. konkurencyjności będzie dotyczyła też przetargów publicznych i modernizacji administrowania publicznego.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej