Salon polityczny
zw.lt

Alicja Węgorzewska-Whiskerd: Jestem szczęśliwa, że przyjadę do Wilna

"Już 3 grudnia będziemy mieli zaszczyt wystawić w Wilnie, w teatrze na Pohulance wieleńską wersję opery Halka" -mówi Alicja Węgorzewska- Whiskerd. Gość "Salonu Politycznego " dodała, że moniuszkowska "Halka" znana jest głównie z wersji warszawskiej, rozbudowanej do czterech aktów. "Halka" wileńska z roku 1848 była pierwotną formą tej opery, miała budowę dwuaktową, zwartą i prężną dramaturgię. "To właśnie Warszawska Opera Kameralna dokonała wpisania w operowe annały wykonania szczególnej wersji tego dzieła, tak zwanej wersji wileńskiej" - zaznaczyła Alicja Węgorzewska - Whiskerd.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!