A. Vainė: stopa bezrobocia na Litwie jest najniższa od wielu lat

"Wszystkie procesy, które obecnie obserwujemy w gospodarce kraju, świadczą o jej spowolnieniu" - powiedziała wiceprezes Instytutu Wolnego Rynku Aneta Vainė. „Mimo wszystko stopa bezrobocia na Litwie jest najniższa od wielu lat” – podkreśliła.

zw.lt

Zdaniem Anety Vainė, która była dzisiaj gościem Salonu Politycznego Radia Znad Wilii, w nadchodzącym roku poziom bezrobocia się utrzyma, a być może nieco wzrośnie.

Jednak jej zdaniem większy problem stanowi niedobór siły roboczej.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej