A. Kowalewska o nauczaniu jęz. litewskiego w szkołach mniejszości narodowych

"Wzmocnienie języka litewskiego wśród uczniów szkół mniejszości narodowych nie powinno odbywać się kosztem otwierania klas z litewskim językiem nauczania w szkołach mniejszości" – uważa Alina Kowalewska, radna rejonu trockiego, doradczyni dyrektora administracji samorządu Wilna, wiceprezes trockiego oddziału ZPL.

zw.lt
A. Kowalewska o nauczaniu jęz. litewskiego w szkołach mniejszości narodowych

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Wicemer Wilna Arunas Šileris zalecił wzmocnienie nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych. Jako pożądany cel wskazał dyrektorom szkół utworzenie klas, w których nauka byłaby prowadzona w języku litewskim.

Zdaniem wicemera od 1 września w szkołach mniejszości narodowych mogłaby powstać co najmniej jedna taka pierwsza klasa.

Z kolei minister oświaty Gintautas Jakštas zaproponował by historia, geografia były wykładane w szkołach polskich po litewsku” – powiedziała Alina Kowalewska, radna rejonu trockiego, doradczyni dyrektora administracji samorządu Wilna, wiceprezes trockiego oddziału ZPL, która była dzisiaj gościem Salonu Politycznego Radia Znad Wilii.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej