A. Eberhardt: Rządy państw zachodnich podążają za swoimi społeczeństwami

„To nie jest wojna jak poprzednie, to nie jest sytuacja 2014 roku. To jest sytuacja, w której dochodzi do trwałego przewartościowania relacji Rosji z Zachodem” - powiedział Dyrektor ośrodka studiów Wschodnich im. Marka Karpia, pełnomocnik Premiera RP do wsparcia Mołdawii Adam Eberhardt w Salonie Politycznym.

zw.lt

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej