A. Błaszkiewicz: Egzaminy maturalne wypadły świetnie, choć praca zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli była bardzo trudna

Zeszły rok ze względu na pandemię był wyjątkowy z powodu nauczania zdalnego i innych ograniczeń, ale Adam Błaszkiewicz, dyrektor gimnazjum im. Jana Pawła II, gość Salonu Politycznego radia Znad Wilii twierdzi, że w przypadku jego gimnazjum nie wyszło to uczniom na złe, gdyż sytuacja zagrożenia pomogła w mobilizacji i rok szkolny 2021 uczniowie gimnazjum zakończyli dobrze.

zw.lt

„W roku 2020 mieliśmy 103 maturzystów i mieliśmy 32 setki a w tym roku 78 maturzystów i 38 setek. Egzaminy wypadły świetnie choć praca zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli była bardzo trudna” – powiedział dyrektor gimnazjum.

Według niego szkoła nie ma jeszcze pełnych wyników jesłi chodzi o wstępowanie maturzystów z gimnazjum na uczelnie wyższe, ale wydaje się, że nie będą one gorsze niż w poprzednich latach

„Jesteśmy w procesie zbierania informacji, ale mogę powiedzieć, że ostatnia promocja dość dobrze wypada jeśli chodzi o wstępowanie na studia. Nie mamy końcowej informacji, ale wydaje się, że ten proces nie będzie gorszy niż w latach poprzednich” – stwierdził A. Błaszkiewicz.

Gość audycji Renaty Widtmann opowiadał także o nastrojach przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niepokój? Niepewność? Radość?

„Umiarkowany optymizm. Umiarkowany dlatego, że jest dużo niejasności i dużo niepewności. Chodzi o to, że zaczynamy w trybie kontaktowym i będziemy starać się ten tryb utrzymać jak najdłużej. W trakcie nauczania dyrektorzy będą musieli decydować o tym trybie i jak go utrzymać. To dyrektorzy będą musieli decydować jaka część uczniów w razie jakiś zakażeń będzie izolowana i będzie musiała przejść na zdalne nauczanie. To dyrektorzy będą odpowiedzialni za sytuację w szkołach, to oni będą musieli podejmować decyzje kto i kiedy pójdzie na izolację” mówił A. Błaszkiewicz.

Zauważył także, że choć w ostatnim czasie liczba uczniów w szkole się powiększa, to uważa, że jest to tendencja czasowa i za parę lat znowu zacznie spadać.

„W tym roku szkolnym będziemy mieli 430 plus minus kilku uczniów. To prawda rośniemy. W zeszłym roku szkołę opuściło 18 maturzystów a w tym roku do klas pierwszych przyszło 126 kandydatów. Jest to jednak czasowy wzrost. Obserwujemy liczbę dzieci w progimnazjum Jana Pawła II i według tego robimy prognozy na przyszłość. Prawie wszyscy uczniowie z tego progimnazjum przechodzą do nas” – prognozował gość Salonu.

Mówił także o tym, że jego gimnazjum chce wejśc do programu pilotażowego przed przewidzianymi na 2023 rok zmianami w nauczaniu średnim.

„Teraz zaczyna się program pilotażowy i chcemy załapać się na ten program. Chodzi o to, że będą prowadzone seminaria i będzie obserwacja jak nauczyciele wchodzą w te zmiany. Myślę, że jest to korzystne dla nas. Bo pozwoli wejść w ten nowy program o wiele łatwiej. Czy zostaniemy wciągnięci do programu na razie nie wiem, bo wciąż trwa aplikowanie do niego” – powiedział A. Błaszkiewicz.

Gość Salonu Politycznego mówił także o tym, że propozycje wprowadzenia pośredniego sprawdzianu wiedzy w starszych klasach gimnazjalnych, który ma być częścią egzaminów maturalnych może mieć sens tylko w tym przypadku, gdy wyniki tych egzaminów będą wiążące i będą miały wpływ na ocenę ucznia.

„Teraz też są okresowe sprawdziany wiedzy, ale one nic nie znaczą. Polegają na tym, że trzeba stanąć do takiego sprawdzianu i tylko sprawdzić swoją wiedzę, bez żadnych konsekwencji np. powtórzenia roku czy jakiś innych. Jeśłi tak ma pozostać to niewiele będą one pomocne i nie będą wpływały na wyniki końcowe – stwierdził gość Renaty Widtmann.

Dodał też, że na 47 nauczycieli w jego szkole tylko dwoje nie zaszczepiło się a to tylko dlatego, że są ozdrowieńcami.

„Jeśli chodzi o szczepienia uczniów to wiem, że cześć z nich jest zaszczepiona, ilu, na razie nie wiem, bo nie ze wszystkimi mamy kontakt” – poinformował A. Błaszkiewicz.

Gość Salonu Politycznego wspomniał także, że nie jest za byt głębokim profilowaniem klas starszych i, że jest za tym, aby jednak utrzymać w szkołach do końca procesu nauczania nauczanie ogólne.

Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej