Znak wdzięczności dla polskiego narodu od Ukrainy

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w czwartek ustawę o specjalnym statusie – gwarancjach prawnych i socjalnych – dla obywateli polskich na Ukrainie – wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej parlamentu.

polsatnews.pl
Znak wdzięczności dla polskiego narodu od Ukrainy

Fot. Twitter

Za przyjęciem ustawy w drugim i ostatnim czytaniu głosowało 283 delegatów, nikt nie zagłosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. 50 delegatów nie głosowało. Teraz ustawę powinien jeszcze podpisać prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Na znak wdzięczności dla polskiego narodu”

Ustawa, której projekt został przedłożony Radzie Najwyższej przez Głowę Państwa, nosi nazwę: „O ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy”.

Jak wskazała Kancelaria Prezydenta, na znak wdzięczności dla Polaków za zjednoczenie i wsparcie Ukrainy pod warunkiem w pełni uzbrojonej Rosji i przy uwzględnieniu zasady wzajemności, projekt zakłada ustanowienie praw i gwarancji. dla obywateli polskich mieszkających na Ukrainie, analogiczne do przyjętych w Polsce na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Jakie prawa będą mieli Polacy na Ukrainie?

Projekt, sporządzony z inicjatywy Prezydenta Ukrainy, przewiduje m.in. możliwość legalnego pobytu na terytorium Ukrainy obywateli polskich i członków ich rodzin przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Polacy będą mieli również prawo do pracy, możliwości prowadzenia biznesu, nauki w placówkach edukacyjnych i korzystania z usług medycznych na Ukrainie. Są też świadczenia socjalne.

PODCASTY I GALERIE