Zieleń sprzyja redukcji agresywnego zachowania wśród młodzieży

Nastolatkowie mieszkający na terenach miejskich obfitujących w sąsiedztwo parków, skwerów i innych obszarów zielonych są mniej agresywni niż rówieśnicy – zawiadamia „Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry”.

PAP
Zieleń sprzyja redukcji agresywnego zachowania wśród młodzieży

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USA) przez dziewięć lat (od 9 do 18 roku życia uczestników) śledzili losy ponad 1,2 tys. nastolatków żyjących w miejskich społecznościach. Raz na dwa lub trzy lata przeprowadzali wywiad z ich rodzicami, zbierając informacje na temat ich zachowania, a zwłaszcza przejawów agresji w postaci ataku na inną osobę, zastraszania, niszczenia mienia i innych podobnych epizodów. Uzyskane wyniki porównali z danymi satelitarnymi uwzględniającymi rozmieszczenie terenów zielonych na badanym obszarze.

Po przeanalizowaniu rezultatów okazało się, że młodzież zamieszkująca obszary, w sąsiedztwie których (w promieniu 1 km kw.) znajdowało się dużo zieleni (parków, skwerów, itp.), była mniej skłonna do agresji niż młodzież mająca ubogi kontakt przyrodą.

Badacze oszacowali, że zwiększenie ilości zieleni na terenach miejskich mogłoby poskutkować 12-proc. redukcją zachowań agresywnych wśród żyjących tam młodych ludzi.

„Nasze badanie dostarcza dowodów na to, że zwiększenie ilości terenów zielonych mogłoby stanowić alternatywną strategię interwencyjną, która przyczyniłaby się do poprawy warunków życia i funkcjonowania społeczeństwa” – przekonuje współautorka badania (DOI: 10.1016/j.jaac.2016.05.002) Diana Younan.

PODCASTY I GALERIE