Zesłanie Ducha Świętego: Zielone Świątki

Dzisiaj Kościół Katolicki obchodzi święto Zesłanie Ducha Świętego, które uważa się za początek Kościoła. Według Dziejów Apostolskich w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa, w święto Pięćdziesiątnicy na apostołów zstąpił Duch Święty.

zw.lt
Zesłanie Ducha Świętego: Zielone Świątki

“Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…”
Dz 2,1-11

Jest to jedno z najważniejszych i najstarszych Świąt w Kościele katolickim, jakie zostało ustanowione już w 306r. 

Zesłanie Ducha Świętego aktualnie obchodzone jest przez 2 dni, a początkowo trwało aż 7 dni.

PODCASTY I GALERIE