Zarejestrowano 27 tys. tych, którzy chcą studiować. Rośnie liczba osób wybierających pedagogikę

Tydzień przed zakończeniem powszechnego przyjęcia na uczelnie w kraju zarejestrowało się prawie 27 tys. przyszłych studentów, liczba osób wybierających pedagogikę rośnie, poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu (ŠMSM).

BNS
Zarejestrowano 27 tys. tych, którzy chcą studiować. Rośnie liczba osób wybierających pedagogikę

Fot. pexels.com/pixabay

Spośród 27 tys. osób, które zarejestrowały się, aby ubiegać się o studia, ponad 17 800 wybrało już pożądane programy i złożyło wniosek o przyjęcie na nie.

Według resortu rośnie liczba osób, które chcą studiować pedagogikę na uczelniach wyższych. Obecnie 726 potencjalnych studentów uniwersytetów i 634 przyszłych studentów kolegiów wymienia edukację jako swój priorytet. W ubiegłym roku podobne liczby – 724 i 656 – odnotowano już po zakończeniu rekrutacji powszechnej.

Już ponad tysiąc osób uzyskało pozytywną ocenę rozmowy motywacyjnej wymaganej do przyjęcia na studia pedagogiczne.

Pod koniec tegorocznej głównej rundy rekrutacji przyszli studenci w swoich aplikacjach wyróżniają przede wszystkim programy uniwersyteckie w grupach kierunków nauk społecznych i zdrowotnych, biznesu i zarządzania publicznego, sztuki i informatyki.

W nadchodzącym roku studiów ci, którzy chcą studiować w kolegiach, wybierają głównie grupy kierunków studiów nauk o zdrowiu, biznesie i zarządzaniu publicznym oraz inżynierskie. Wśród przyszłych studentów najpopularniejsze kierunki studiów to obecnie wychowanie przedszkolne i pielęgniarstwo.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu przypomina, że ​​w tym roku podczas rekrutacji na wyższe uczelnie przyszli studenci proszeni są o wybór kierunków studiów z zakresu pedagogiki, pielęgniarstwa i informatyki, które przygotowują najbardziej potrzebnych specjalistów. Dla tych, którzy wybrali te studia I stopnia, planowane jest zapewnić finansowanie środkami państwowymi.

Według raportu, obecnie brakuje specjalistów z matematyki, fizyki, chemii, biologii, technologii, historii, geografii, języka i literatury litewskiej, szkolnictwa podstawowego i pedagogiki specjalnej.

Dla osób, które wybrały te kierunki studiów pedagogicznych, oczekuje się dodatkowego wsparcia – stypendiów. Miesięczne wpłaty w wysokości 299 EUR są przewidziane dla osób podejmujących bezpłatne studia licencjackie z pedagogiki wyżej wymienionych najbardziej potrzebnych specjalności oraz pedagogiczne studia jako drugi kierunek.

Oczekuje się, że stypendia zostaną zwiększone do 506 EUR dla studentów studiów pedagogicznych oraz ostatniego roku licencjackich studiów pedagogicznych i pedagogicznych studiów jako drugiego kierunku. Osoby, które mają umowę z samorządem, szkołą samorządową lub szkołą państwową i zobowiążą się do pracy tam przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat, co najmniej 0,7 etatu, będą mogły otrzymać zwiększone świadczenia.

Podobnie jak w poprzednich latach, motywacja wszystkich kandydatów na studia pedagogiczne w kolegiach i uniwersytetach musi być oceniona. Egzamin taki ma na celu ocenę decyzji kandydatów na studia pedagogiczne i wybór kariery pedagogicznej. W tym roku prowadzony jest zdalnie do 23 lipca.

Wnioski o przyjęcie ogólne można składać i poprawiać do 25 lipca. Chętnych do podjęcia studiów na uczelniach wyższych w kraju zapraszamy do składania wniosków w ogólnym systemie informacyjnym o przyjęciu, łączącym się za pośrednictwem strony internetowej LAMA BPO.

PODCASTY I GALERIE