Zapewniona zostanie ochrona elewacji Domu Prasy w Wilnie, zachowane zostaną ślady po kulach

Fasada Domu Prasy w Wilnie została uznana za historycznie cenną, a ślady po kulach z wydarzeń styczniowych będą musiały zostać zachowane.

madeinvilnius.lt
Zapewniona zostanie ochrona elewacji Domu Prasy w Wilnie, zachowane zostaną ślady po kulach

Fot. domena publiczna

Pierwsza w tym tygodniu Rada Oceny Rzeczywistego Dziedzictwa Kulturowego zidentyfikowała cenne cechy budynku i podjęła decyzję o objęciu ochroną elewacji budynku Domu Prasy.

Decyzja identyfikuje historyczny charakter cennych dóbr i nadaje rangę krajową.

„Ochrona nie ma charakteru obiektu architektonicznego, ale pamięci historycznej” – powiedział Arūnas Boruta, członek I Rady Oceny Rzeczywistego Dziedzictwa Kulturowego.

Dom Prasy, w którym w czasach sowieckich działały redakcje różnych gazet, został zbudowany w 1985 roku według projektu architekta Jurija Konina, inżyniera Alfonsasa Kanapeckasa.

W styczniu 1991 r., gdy wojska sowieckie próbowały zająć Dom Prasy, cywile uścisnęli sobie ręce i bronili go.

Vytautas Lukšys, ówczesny pracownik Departamentu Obrony Narodowej, wspiął się na dach nad centralnym wejściem do budynku i za pomocą węża strażackiego polał żołnierzy wodą. Został postrzelony. Kule pozostały na ścianie pałacu nad głównym wejściem.

„Te ślady strzelaniny, jako znak oznaczający to wydarzenie, trzeba będzie jakoś wyeksponować i zachować” – powiedział Boruta.

Według niego taką samą ochroną były wcześniej objęte inne budynki w Wilnie, które „uczestniczyły” w wydarzeniach styczniowych – wieża telewizyjna i budynek Litewskiego Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE