Zaktualizowano listę zagrożonych gatunków

Ponad 24,3 tys. gatunków zwierząt i roślin uznanych jest za zagrożone wyginięciem. Podczas konferencji CBD COP13 w Meksyku aktualizowano Czerwoną Listę IUCN. Wśród gatunków, których przyszłość jest niepewna, znalazły się m.in. żyrafa czy papuga żako.

Zaktualizowano listę zagrożonych gatunków

Fot. PAP/EPA

Czerwona Lista Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) jest powszechnie uznawana za najbardziej wiarygodny i obiektywny system oceny ryzyka wymierania gatunków roślin i zwierząt. IUCN kategoryzuje gatunki na: wymarłe (EX), wymarłe na wolności (EW), krytycznie zagrożone (CR), zagrożone (EN), narażone (VU), bliskie zagrożenia (NT) i najmniejszej troski (LC).

W czwartek podczas 13. Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD COP13) w Cancun w Meksyku ogłoszono, że Czerwona Lista IUCN została zaktualizowana. Zmiany na liście podsumowali w przesłanym PAP komunikacie przedstawiciele Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Lista obejmuje obecnie 85604 gatunki, z których 24307 jest zagrożonych wyginięciem.

Po aktualizacji lista uwzględnia m.in. nowo wyodrębnione taksonomicznie gatunki ptaków. Analizie poddano dodatkowe 742 gatunki. Okazało się, że 11 proc. z nich zagrożonych jest wyginięciem. Zagłada grozi m.in. afrykańskiej papudze żako, znanej ze zdolności do naśladowania ludzkiej mowy. Status tego gatunku podniesiono z kategorii narażony (VU) do zagrożony (EN). Niebezpieczeństwo stanowią dla niej zwłaszcza polowania i utrata siedlisk. Badania prowadzone przez BirdLife International pokazują, że w niektórych częściach kontynentu populacja tej papugi spadła aż o 99 proc.

Aktualizacja pokazuje również drastyczny spadek populacji żyrafy, spowodowany utratą siedlisk, niepokojami społecznymi i nielegalnymi polowaniami. Globalna populacja żyrafy gwałtownie spadła aż o 40 proc. w ciągu ostatnich 30 lat, a gatunek ten został wymieniony jako narażony (VU) na Czerwonej Liście IUCN.

Aktualizacja Czerwonej Listy IUCN zawiera również pierwsze oceny dzikiego owsa, jęczmienia, mango i innych dziko rosnących przodków roślin użytkowych. Status tych roślin jest kluczowy dla bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ ich różnorodność genetyczna może przyczynić się do poprawy odporności upraw na choroby, suszę i zasolenie.

„Ta aktualizacja Czerwonej Listy IUCN pokazuje, że skala kryzysu wymierania może być większa, niż sądziliśmy” – komentuje dyrektor generalny IUCN Inger Andersen. Zaznaczył, że rządy z całego świata powinny zwiększyć wysiłki na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na Ziemi.

To pierwsza aktualizacja Czerwonej Listy IUCN po rewizji taksonomicznej wszystkich gatunków ptaków sporządzonej przez BirdLife International we współpracy z wydawnictwem „Handbook of the Birds of the World”. Na liście rozpoznanych gatunków ptaków znajduje się teraz 11 121 pozycji.

PODCASTY I GALERIE