XIV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XIV Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

zw.lt
XIV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorem i pomysłodawcą wszystkich edycji jest Maciej Konieczny.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat.

Konkurs rozpoczął się 1 października 2022 roku, a prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie ( linki do nagranych recytacji ) należy przesłać do 6 stycznia 2023 roku.

Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac plastycznych i fotograficznych:

Polska moja Ojczyzna,
– Polskie obrzędy i zwyczaje ludowe,
– Sport,
– Kapliczki maryjne,
– Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna …
– Kosmos,
– Makro i mikro świat,
– Bohaterowie bajek i baśni,
– Bóg Ojciec.

Format prac plastycznych – A4, fotograficznych – 20×30 cm.

Jeden uczestnik konkursu może nadesłać 3 prace plastyczne i fotograficzne.

Konkurs recytatorski odbędzie się online. Uczestnicy przygotowują dwa wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie www.proartechristiana.pl.

Prace plastyczne i recytatorskie ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prace fotograficzne ocenią profesorowie z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w Kaliszu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in. banknoty kolekcjonerskie, srebrne monety kolekcjonerskie, nagrody książkowe, pobyty weekendowe w pięknych zakątkach Polski, tablety.

Dotychczasowe edycje pokazały, że konkurs dociera do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich, a nawet studentów oraz do podopiecznych świetlic terapeutycznych i ośrodków dla osób niepełnosprawnych, często z małych miejscowości.

Regulaminy konkursu są dostępne na stronie www.proartechristiana.pl

Uwaga: w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I, II i III miejsca oraz laureaci wyróżnienia w dotychczasowych edycjach konkursu.

PODCASTY I GALERIE