XIV edycja konkursu „Być Polakiem”

Trwa XIV edycja konkursu „Być Polakiem”, w której wziąć udział są zapraszane dzieci, młodzież i nauczyciele ze szkół polonijnych.

zw.lt
XIV edycja konkursu „Być Polakiem”

Moduł A – dla dzieci i młodzieży;

Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat
„Polska okiem i pędzlem podróżnika – reportera”.

Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat
„Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem, lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”.

Grupa III – prace literackie, wiek 14 – 16 lat
„Współcześni* polscy odkrywcy i wynalazcy, żyjący i pracujący poza granicami Polski”.

Grupa IV – prace literackie, wiek 17 – 22 lata
„Od Syberii do Londynu. Żołnierze w mundurach i w cywilu w Armii Generała Władysława Andersa”.

Grupa V – prace filmowe, wiek – 10 – 22 lata
„Polska legenda – mój film”.

Współczesność – epoka historyczna, która trwa do chwili obecnej. Jednak określenie jej początku jest niejednoznaczne w różnych źródłach historycznych. W Konkursie to hasło dotyczy XX i XXI wieku.

Tegoroczne tematy modułu A – dla dzieci i młodzieży zostały zróżnicowane tak, aby ich autorzy, przygotowując prace konkursowe, bez względu na wiek i umiejętności językowe, mogli odczuwać satysfakcję i radość z powodu swego polskiego pochodzenia.

Opracowując zadania konkursowe uczestnicy nabywają nowej wiedzy o Polsce i nabierają biegłości językowej. Te umiejętności zwiększą z kolei ich pewność w mówieniu o Polsce i kreowaniu jej dobrego wizerunku. Konkurs „Być Polakiem” jest więc swoistą „szkołą ambasadorów” dla młodzieży polonijnej.

Tematy dla grup młodszych I i II koncentrują się wokół poznania uroków Polski i opisie emocji, związanych z osobistym spotkaniem z Polską lub tęsknotą za takim spotkaniem.

Tematy grup starszych III i IV zachęcają młodzież do zainteresowania się Polakami żyjącymi poza Krajem, których dokonania w pozytywny sposób wpłynęły na postrzeganie Polski we współczesnym świecie.

Temat grupy V, filmowej, stworzonej dla młodzieży o dużej wrażliwości artystycznej, ukaże nam urzekające piękno polskich legend.

Moduł B – dla nauczycieli

Scenariusz lekcji „Gramatyka na wesoło”.

Po raz kolejny zapraszamy nauczycieli do udziału w zmaganiach o laur metodyczny. W tej edycji zagadnieniem gramatycznym, któremu poświęcimy uwagę, będzie fleksja lub składnia czasownika. Przede wszystkim jednak chcemy skupić się na formie i sposobie przekazu i utrwalaniu materiału gramatycznego. Jaki to sposób? Po prostu wesoły. Przyswojenie trudnych zagadnień językowych znacznie ułatwiają teksty, łączące zabawne treści z przykładami użyć omawianych problemów gramatycznych. Oczekiwane są więc konspekty, w których zagadnienia językowe będą prezentowane uczniom przy pomocy tekstów, ćwiczeń i zabaw dowcipnych, żartobliwych a może nawet nieco krotochwilnych.
Z niecierpliwością czekamy na prace konkursowe.

18.03.2023 r. – OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

Więcej informacji na stronie internetowej: Być Polakiem (bycpolakiem.pl)

PODCASTY I GALERIE