Wytyczne dla dyrektorów szkół: proponowanie nauczycielom wspierającym rosyjską agresję odejścia z pracy

Nauczycielom wspierającym rosyjską agresję dyrektorzy szkół powinni zaproponować rozwiązanie umowy o pracę - taką rekomendację wydało Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu.

"Verslo žinios“
Wytyczne dla dyrektorów szkół: proponowanie nauczycielom wspierającym rosyjską agresję odejścia z pracy

Fot. Joanna Bożerodska

Zaleca się, aby dyrektor szkoły natychmiast zadzwonił do nauczyciela i porozmawiał z nim w sposób rzeczowy, gdy tylko otrzyma informację o rozszerzaniu poglądów, popierających wojnę na Ukrainie, nauczyciela podczas lekcji, w szkole lub na portalach społecznościowych.

Ministerstwo informuje, że podczas rozmowy może wystąpić propozycja rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Jeśli nauczyciel nie wyraża zgody, należy wszcząć postępowanie wyjaśniające, prosząc nauczyciela o pisemne wyjaśnienie naruszeń, wskazuje ministerstwo.

Po wykryciu takiego naruszenia, w zależności od różnych aspektów, pracownik może otrzymać zawiadomienie o możliwym zwolnieniu za ponowne popełnienie tego naruszenia lub może zostać zwolniony bez wypowiedzenia i odprawy.

W raporcie ministerstwo zaznacza, że ​​podczas wojny na Ukrainie u niektórych dyrektorów szkół powstają pytania w sytuacjach, w których nauczyciel otwarcie popiera rosyjską agresję militarną na Ukrainie, szerzy dezinformację, dlatego pojawiły się zalecenia, jakie środki prawne należy podjąć w podobnych sytuacjach.

Ministerstwo zauważa, że ​​w celu zapobiegania podobnym wypadkom administracja szkolna powinna wyraźnie poinformować wszystkich pracowników, że akceptacja publiczna, negowanie lub rażące upokorzenie zbrodni wojennych o zasięgu międzynarodowym może być uważane za przestępstwo, a eksponowanie takich poglądów w miejscu pracy lub przestrzeni publicznej jest zabronione oraz może zostać uznane za okrutne naruszenie obowiązków.

Kodeks karny stanowi, że każdemu, kto publicznie wypowiada się za ludobójstwo lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, lub zbrodnie wojenne uznane w prawie litewskim lub Unii Europejskiej lub orzeczeniach sądów międzynarodowych, podlega karze grzywny lub ograniczeniu wolności, lub aresztu, lub pozbawieniu wolności do 2 lat.

Według ministerstwa, biorąc pod uwagę, że publiczna akceptacja lub zaprzeczenie rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę może być uznane za przestępstwo, pracodawca musi wymagać, aby pracownik zaprzestał takich działań i przestrzegał litewskiego prawa oraz wymogów prawnych pracodawcy.

PODCASTY I GALERIE