Wypowiedzi Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausėdy na wspólnej konferencji

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda przebywa z wizytą w Polsce. Po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą obaj prezydencji wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej.

prezydent.pl
Wypowiedzi Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausėdy na wspólnej konferencji

Fot. Marek Borawski/ KPRP

Wypowiedź prezydenta Polski Andrzeja Dudy:

„Szanowni Państwo, dzień dobry!

Jeszcze raz bardzo serdecznie chcę powitać Pana Prezydenta Republiki Litewskiej, Gitanasa Nausėdę, wraz z małżonką i litewską delegacją dziś, w trakcie tej wyjątkowej wizyty w Krakowie.

A zarazem chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi, że przyjechał do nas, do Polski, do Krakowa, by świętować zdarzenie, które w naszej wspólnej historii – jak przed chwilą mówiłem w trakcie naszego spotkania tu, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie – ma ogromne znaczenie; właśnie dla historii polsko-litewskiej i litewsko-polskiej, bo tylko tak można ją nazywać.

500-lecie wykonania i zawieszenia na wieży katedry wawelskiej dzwonu Zygmunta i pierwszego uderzenia w ten dzwon w 1521 roku jest niezwykle ważną cezurą w naszej wspólnej historii – śmiało można powiedzieć – do dzisiaj. Gdy popatrzy się na ten dzwon, są na nim obok siebie herby polski i litewski tej samej wielkości, jednakowe w tamtej Rzeczypospolitej, której tak wiele rocznic obchodzimy właśnie w tym roku.

Po pierwsze tę naszą dzisiejszą, której data dokładnie przypada za dwa dni – 13 lipca 1521 roku dzwon Zygmunta uderzył po raz pierwszy nad Krakowem i cała Rzeczpospolita usłyszała jego głos. To także w tym roku 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – wspólnej dla obu naszych narodów. A następnie w tym samym roku, w październiku – uchwalenia aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, polskiego i litewskiego; obu narodów w jednej Rzeczypospolitej, która nie była tylko Polską i tylko Litwą, lecz po prostu była Rzecząpospolitą Obojga Narodów.

W szczegółach ten akt regulował właśnie współistnienie narodów w znaczeniu ustrojowym, jakby będąc w pewnym sensie uzupełnieniem Konstytucji 3 maja. Był bardzo ważny w naszych wspólnych dziejach i pokazywał, jaka rzeczywiście była wola ówczesnych obywateli tamtej Rzeczypospolitej, którzy decydowali o jej przyszłych losach, którzy chcieli ratować wtedy wspólne polsko-litewskie państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Cieszę się, Panie Prezydencie, że te wszystkie rocznice obchodzimy razem. Jeszcze raz chcę ogromnie podziękować nie tylko za dzisiejszą wizytę w Krakowie, lecz także za tegoroczną wizytę w Warszawie w związku z Konstytucją 3 maja, gdy byliśmy razem i obchodziliśmy to niezwykle ważne dla nas wydarzenie.

Ale chcę także bardzo serdecznie Panu Prezydentowi podziękować za zaproszenie do Wilna 22 listopada 2019 roku, gdy razem uczestniczyliśmy w pogrzebie powstańców styczniowych – także niezwykle symbolicznym i przecież wspólnym, bo naszych wspólnych powstańców, polsko-litewskich, których groby odkryliście właśnie w Wilnie. I rzeczywiście było to wydarzenie, które miało w naszej ostatniej historii charakter przełomowy.

Byliśmy znów razem, wszyscy – pod polskimi, litewskimi i także białoruskimi flagami. Jestem Panu Prezydentowi bardzo wdzięczny. W tamtym czasie, gdy biły dzwony w Wilnie, gdy maszerowaliśmy – to tu, w Krakowie, także bił dzwon Zygmunta, bo on też jest polsko-litewski, litewsko-polski, jest dzwonem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jest wielkim symbolem naszej wspólnoty. Ale – wierzę w to głęboko – zawsze wyznacza również jej trwanie. Nawet wtedy, gdy są jakieś kryzysy – a było ich wiele, łącznie z tymi, gdy nasze państwa w ogóle znikały z mapy Europy – my, jako narody trwamy, a jako państwa wracamy i jesteśmy.

I dziś znów jesteśmy razem obok siebie, a jednocześnie razem przy sobie jako część Sojuszu Północnoatlantyckiego, jako część zjednoczonej Europy, jako dobrzy sąsiedzi – współtworzymy właśnie Unię Europejską, NATO i inne wspólnoty międzynarodowe, a ostatnio także działamy razem w ramach Trójmorza, budując naszą wspólnotę, wzmacniając ją tu, w Europie Środkowej.

Bardzo się cieszę, że tu, w Krakowie – obok warstwy historycznej, o której mówiliśmy wcześniej, gdy pochylaliśmy się dziś nad grobami Jagiellonów, litewsko-polskich władców Rzeczypospolitej, gdy pochylaliśmy się nad wspólną historią, także gdy modliliśmy się razem, bo uczestniczyliśmy dziś w uroczystej mszy świętej z Panem Prezydentem i jego małżonką – teraz rozmawiamy o nowszej i najnowszej kulturze litewskiej i polskiej, o tym, jak one się przeplatają. Prowadzimy tę dyskusję właśnie tu, w Międzynarodowym Centrum Kultury, na rynku w Krakowie.

Mam nadzieję, że – właśnie jeśli chodzi o tę współpracę – ona także otwiera nowy rozdział i że będziemy nadal ją rozwijali, a także będziemy zarażali, Panie Prezydencie, tą współpracą nasze rządy oraz różnego rodzaju nasze instytucje państwowe – i dzięki temu relacje polsko-litewskie i litewsko-polskie będą rozkwitały na każdym poziomie. Tak jak Pan Prezydent dziś powiedział: nie tylko na poziomie politycznym, na którym są dobre, ale że będą rozkwitały właśnie także na poziomie kulturalnym i w ogóle na wszelkich płaszczyznach międzyludzkich.

Dziś razem staramy się – choćby na płaszczyźnie politycznej – wspierać naszych sąsiadów na Białorusi. Chcemy, by zapanowała tam prawdziwa demokracja, by obywatele Białorusi – wśród których są i ci pochodzenia litewskiego, i ci pochodzenia polskiego – mogli samostanowić o sobie; Białorusi, która jest nam bliska; i mieszkające tam społeczeństwo także jest bliskie naszemu sercu.

Chcielibyśmy, by – po pierwsze – nie było tam prześladowań, by ci, którzy są dziś z przyczyn politycznych aresztowani, którzy siedzą w więzieniu, zostali uwolnieni; żeby to społeczeństwo doczekało się prawdziwie wolnych, demokratycznych wyborów, w których będzie mogło samo zdecydować o sobie.

Żeby sami mogli zdecydować, w którym kierunku chcą podążać: czy chcą zmierzać w kierunku zjednoczonej Europy, chcą być częścią demokratycznego systemu Zachodu, czy też podejmą inny wybór? Ale żeby uczynili to świadomie i żeby był to rzeczywiście ich wybór dokonany na demokratycznych zasadach – żeby był to wybór białoruskiego społeczeństwa. Wspieramy ich razem z Panem Prezydentem w tym zakresie i wspierać będziemy.

Tak samo jak będziemy czynili wszystko, by budować przestrzeń bezpieczeństwa pod każdym względem tu, w naszej części Europy, dla naszych społeczeństw, a także dla naszych sąsiadów – bezpieczeństwa energetycznego, militarnego, społecznego; wszystkich jego postaci, które są potrzebne naszym obywatelom, by państwa mogły się spokojnie rozwijać, by wzrastał poziom życia w naszych krajach, do czego obaj z Panem Prezydentem bardzo mocno dążymy.

I żeby można było realizować wszystkie plany – te zwykłe, ludzkie, właśnie tu, na naszej ziemi; żeby nie trzeba było wyjeżdżać, szukać szczęścia nigdzie poza granicami. To są dziś nasze dążenia i wierzę, Panie Prezydencie, że właśnie dzięki współdziałaniu, dzięki budowaniu wspólnoty będziemy w stanie je w pełni zrealizować.

Jeszcze raz z całego serca dziękuję Panu Prezydentowi za przyjazd, za podkreślenie ważności 500-setnej rocznicy dzwonu Zygmunta, która – jak Pan Prezydent widział także po liczbie osób, które znajdowały się przed chwilą tu, na rynku w Krakowie, gdzie jest dziś bardzo popularna i oglądana makieta dzwonu Zygmunta przygotowana przez miasto Kraków – jest dla nas tu, w Krakowie, bardzo dużym wydarzeniem.

Jestem ogromnie wdzięczny, ponieważ wizyta Pana Prezydenta razem z delegacją bardzo mocno podkreśla powagę tego wydarzenia i dodaje mu splendoru. Dziękuję za to z całego serca”.

Wypowiedź prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy:

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zaznaczył podczas konferencji, że stosunki między Polską a Litwa mogą stanowić wzór dla innych krajów.
„Relacje polsko-litewskie mogą stać się wzorem dla innych państw, mamy do siebie całkowity szacunek i zrozumienie” – powiedział prezydent Litwy.
Zaznaczył też, że między krajami nie ma istotnych różnic, jeśli chodzi o podejście do szeregu kluczowych kwestii.

„Wszyscy widzimy, co się dzieje na wschodzie, widzimy jakie są działania Rosji, widzimy jakie procesy polityczne już od lata ub. roku mają miejsce na Białorusi. I konsekwencje tych procesów przeżywamy obecnie na Litwie, ponieważ doświadczamy presji, jeśli chodzi o migrację, codziennie nielegalni uchodźcy przekraczają naszą granicę zarówno z Afryki jak i państw wschodu” – mówił Nausėda.

Prezydent Litwy mówił także o budowie muru na granicy z Białorusią. Przyznał też, że Litwa liczy na pomoc Unii Europejskiej w kwestii ochrony granic.

„Zaczęliśmy budować tymczasowy mur, ale musimy przyspieszyć ten proces, bo codziennie granice Litwy przekracza wielu emigrantów. Rozmawiamy z rządami państw, z których pochodzą imigranci, oraz z rządami państw tranzytowych, m.in. z Turcją, w celu ograniczenia procesu napływu imigrantów, który jest wspierany przez reżim w Białorusi” – powiedział prezydent Litwy.

Transmisja konferencji pod linkiem: Facebook Live | Facebook

PODCASTY I GALERIE