Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Supraślu i Białymstoku

Od modlitwy w intencji Ukrainy w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu rozpoczęła się wizyta Pierwszej Damy w województwie podlaskim. W Akademii Supraskiej Małżonka Prezydenta spotkała się z przebywającymi tam uchodźcami z Ukrainy, a następnie odwiedziła Białystok, gdzie dołączyła do zajęć językowych dla polskich i ukraińskich podopiecznych Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS. Agata Kornhauser–Duda odbyła także spotkanie z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jakubem. W wizycie uczestniczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Adam Kwiatkowski.

prezydent.pl
Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Supraślu i Białymstoku

Fot. Marek Borawski/KPRP

„Historia potwierdza, że to miejsce jest pod opieką Opatrzności. Przez stulecia Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy był jednym z najważniejszych ośrodków prawosławia i kultury Rzeczypospolitej” – mówiła Małżonka Prezydenta w Supraślu. Początki Supraskiego Monasteru sięgają ok. 1498 roku. W XX wieku w wyniku działań wojsk radzieckich, a następnie żołnierzy III Rzeszy Niemieckiej pełnemu zniszczeniu uległ cały kompleks, który odbudowywano od 1983 roku. „Jestem pod ogromnym wrażeniem zabytku, jakim jest Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i bardzo się cieszę, że po tym, jak została ona całkowicie zniszczona, udało się ją odbudować i przywrócić jej wspaniałość” – stwierdziła Pierwsza Dama.

Działająca przy Monasterze Akademia Supraska jest centrum konferencyjnym oraz ośrodkiem szkoleniowym i oświatowym utworzonym przez prawosławną diecezję białostocko–gdańską, monaster Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu oraz fundację OIKONOMOS. Po wybuchu wojny na Ukrainie schronienie znalazły tu uchodźczynie z dziećmi, które otrzymały nie tylko dach nad głową i wyżywienie, ale też opiekę duchową i wsparcie w zdobywaniu samodzielności w naszym kraju. Założony tutaj zespół wokalny zaprezentował dziś regionalne pieśni. „Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność i słowa najwyższego szacunku za to, że tutejsza wspólnota, ale też cały Kościół Prawosławny w Polsce przyjął pod opiekuńcze skrzydła naszych przyjaciół z Ukrainy. To jest naprawdę wielkie dzieło i pisany następny piękny rozdział historii tej ziemi” – stwierdziła we wtorek Pierwsza Dama. „Pomimo trudnych losów Podlasie zawsze było miejscem bardzo gościnnym, miejscem na styku wielu kultur i miejscem chrześcijańskiej otwartości. Jestem bardzo wdzięczna, że nasi goście z Ukrainy są tu pod troskliwą opieką tak wielu osób. Bardzo dziękuję Ojcom, bardzo dziękuje Akademii Supraskiej, władzom samorządowym, fundacjom i mieszkańcom” – podkreśliła Małżonka Prezydenta.

Zwracając się do osób z Ukrainy Agata Kornhauser–Duda wyraziła radość, że znalazły one bezpieczne schronienie właśnie w Polsce, u swojego sąsiada. „Jestem dumna nie tylko jako Małżonka Prezydenta, ale jako Polka z postawy moich rodaków. To było pospolite ruszenie, nikogo nie trzeba było namawiać do wsparcia, jakie zostało Państwu udzielone. Mówi się, że przykład idzie z góry, ale w tym przypadku to zwykli ludzie postanowili pojechać na granicę, wydawać posiłki, organizować zbiórki” – wyjaśniła podczas spotkania z uchodźcami.

Pierwsza Dama podkreśliła, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czyni bardzo wiele wysiłków w przestrzeni dyplomatycznej i międzynarodowej, by ten konflikt szybko się skończył”. Zapewniła też o bardzo dużej międzynarodowej solidarności w zakresie wsparcia humanitarnego. „Bardzo nam też pomaga Polonia na całym świecie” – dodała.

Kancelaria Prezydenta zakwaterowała obywateli Ukrainy w prezydenckich ośrodkach, ale jak zaznaczała Pierwsza Dama, także cały czas przekazuje pomoc do Ukrainy. „Wysyłanie pomocy ułatwia nam akcja Pomocy Polakom na Wschodzie. W momencie wybuchu wojny wszyscy nasi darczyńcy i sponsorzy zgodzili się, by akcja przerodziła się w akcję solidarności z Ukrainą” – akcentowała Małżonka Prezydenta. „Dzięki tej prowadzonej przez wiele lat inicjatywie udało się nawiązać bardzo wiele kontaktów, również na Ukrainie, dlatego staramy się łączyć z konkretnymi osobami w konkretnych miejscach i tam rozmawiać na temat potrzeb w danym rejonie i w danym momencie” – tłumaczyła. Potrzeby są bardzo różne: od żywności, przez agregaty prądotwórcze, środki higieniczne, po sprzęt komputerowy do nauki on-line dla dzieci i młodzieży. Zaraz po niedawnej wizycie Pierwszej Damy i ministra Adama Kwiatkowskiego w Kamieńcu Podolskim, dzięki wsparciu przedsiębiorców i Polonii amerykańskiej udało się w to miejsce przekazać ponad sto komputerów, tabletów i laptopów dla uczniów, którzy w Kamieńcu schronili się przed działaniami wojennymi. We wtorek Pierwsza Dama mówiła o ewakuacji dużych grup dzieci chorych onkologicznie i nefrologicznie oraz ukraińskich sierot, w tym dotkniętych ciężkimi niepełnosprawnościami, które znalazły opiekę w Polsce i w innych krajach.

„Mam nadzieję, że czują się tu Panie bezpiecznie. Taka świadomość jest na pewno bardzo ważna dla mężczyzn, których zostawiłyście Panie na Ukrainie, a którzy z takim hartem ducha bronią swojej ojczyzny” – powiedziała Pierwsza Dama Supraślu. „Życzę Paniom wielu sił i mam nadzieje, że wkrótce uda się Wam powrócić do swojego kraju, do swoich bliskich. Jestem pewna, że Ukraina, która walczy nie tylko o własną wolność, ale o pokój dla całego wolnego świata, zwycięży” – stwierdziła.

Pierwsza Dama obejrzała monaster i została zaproszona także do odwiedzenia części Akademii przeznaczonej obecnie dla gości z Ukrainy. Tam rozmawiała z nimi o okolicznościach, jakie przywiodły ich do Polski, o doświadczeniach wojny, tęsknotą za bliskimi, pobytem w Polsce. Dzieci mówiły o szkole, rówieśnikach i zajęciach organizowanych w ośrodku.

Agata Kornhauser–Duda odwiedziła dzisiaj także świetlicę białostockiej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS, gdzie spotkała się z jej polskimi i ukraińskimi podopiecznymi. Małżonka Prezydenta dołączyła do maluchów podczas zajęć językowych, a o codziennej pracy i misji ośrodka rozmawiała z jego pracownikami, w tym uchodźcami z Ukrainy. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej pomaga zarówno dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych jak też dorosłym, osobom wykluczonym, bezdomnym i ubogim. Obecnie bardzo mocno zaangażowany jest w pomoc uchodźcom. Do Ukrainy wysyła transporty ze wsparciem humanitarnym, w swoich placówkach organizuje też punkty pomocy rzeczowej, uruchomiono lekcje języka polskiego czy miejski Punkt Pomocy Tymczasowej Uchodźcom. Wspiera też działania Akademii Supraskiej w opiece nad przebywającymi tam uchodźcami.

Podczas wizyty na Podlasiu Małżonka Prezydenta odbyła spotkanie z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jakubem.

PODCASTY I GALERIE