Większość Polaków wierzy, że zwierzęta odczuwają ból

Niezmiennie od wielu lat większość Polaków wierzy, że zwierzęta odczuwają ból tak, jak ludzie. Na przestrzeni lat wzrasta natomiast postawa prozwierzęca - wynika z badania CBOS. Wskazuje ono także na zwiększenie się odsetka przeciwników wykorzystywania zwierząt w laboratoriach, ogrodach zoologicznych i cyrkach.

PAP
Większość Polaków wierzy, że zwierzęta odczuwają ból

Fot. Joanna Bożerodska

Z badania CBOS wynika, że 79 proc. badanych wierzy, że zwierzęta odczuwają ból tak samo, jak ludzie. Tylko nieliczni – 2 proc. uważa, że stopień bólu odczuwanego przez nie jest mniejszy, niż ten, który odczuwa człowiek. Nastroje społeczne w tej kwestii niemal nie zmieniają się od 1996 roku.

Przy zakupie kosmetyków i środków czystości Polacy kierują się najczęściej niską ceną (44 proc. pytanych) oraz znaną marką (41 proc.). 26 proc. sprawdza datę ważności, a 21 proc. ankietowanych deklaruje sprawdzanie, czy produkt jest nieszkodliwy dla środowiska. Jedynie 7 proc. patrzy, czy dany produkt jest testowany na zwierzętach. Wyniki tegorocznego badania w porównaniu z wcześniejszymi danymi pokazują, że zmalała ilość badanych kierujących się przy zakupie kosmetyków i środków czystości niską ceną (52 proc. w roku 2013 i 50 proc. w 2006) oraz odpowiednią datą ważności (33 proc. w roku 2013 i 39 proc. w roku 2006). Pozostałe kryteria wyboru produktów tej kategorii pozostały na porównywalnym poziomie. Kategorią różnicującą respondentów w tej kwestii jest płeć – kobiety wyraźnie częściej zwracają uwagę na to, czy produkty były testowane na zwierzętach i wśród mieszkanek większych miast tendencja ta jest wyższa.

W badaniu CBOS sprawdzono również upodobania badanych podczas kupowania jajek. Badani zadeklarowali, że najczęściej sprawdzają warunki chowu kur (35 proc.). 32 proc. badanych sprawdza datę ważności, 18 proc. patrzy na wielkość jajek, 12 proc. patrzy na europejskie oznakowania, a 11 proc. kieruje się niską ceną. Tu autorka opracowania Aleksandra Hoja wskazuje na fakt, że od roku 2006 prawie trzykrotnie wzrosło znaczenie warunków chowu kur – z 13 proc. do 35.

41 proc. ankietowanych uważa, że testowanie na zwierzętach leków dla ludzi jest słuszne, natomiast za niesłuszne uznaje to 45 proc. pytanych. W świetle badań z poprzednich lat znacząco zmniejszył się odsetek osób popierających wykorzystywanie zwierząt w celu testowania leków przeznaczonych dla ludzi (spadek z 57 proc.) na rzecz wzrostu odsetka przekonanych o niesłuszności takich działań (wzrost z 31 proc.).

46 proc. badanych wyraziło opinię, że trzymanie zwierząt w ogrodach zoologicznych jest słuszne; 24 proc. sprzeciwia się temu. Z kolei w kwestii trzymania zwierząt w cyrku 39 proc. opowiedziało się przeciwko, a 18 proc. popiera taką formę wykorzystywania zwierząt.

Jak wskazała Hoja, z badania można wywnioskować, że znacznie większy sprzeciw społeczny wywołuje kwestia testowania na zwierzętach lekarstw dla ludzi, niż kosmetyków. Badanie wskazuje również, że rośnie świadomość ludzi w sprawie odczuwanego przez zwierzęta bólu i postaw prozwierzęcych, gdyż w stosunku do poprzednich lat, znacząco zwiększyły się odsetki przeciwników wykorzystywaniu zwierząt w laboratoriach, ogrodach zoologicznych oraz w cyrkach.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (339) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16–23 sierpnia 2018 roku na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PODCASTY I GALERIE