Usługa osobistego asystenta

Osoby z niepełnosprawnościami często borykają się z problemami – nie są w stanie samodzielnie uczestniczyć w życiu publicznym, często potrzebują pomocy w porządkowaniu swoich spraw osobistych w przestrzeni publicznej lub środowisku domowym. W takich przypadkach pomoc osobistą może zapewnić osobisty asystent, który zapewni osobistą pomoc zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby.

vrsa.lt
Usługa osobistego asystenta

Fot. scanpix.lt/ Julius Kalinskas

Usługa osobistego asystenta. Co to jest?

Usługi asystenta osobistego – to pomoc udzielana osobie w środowisku domowym i publicznym (towarzyszenie jej i w komunikacji) w celu umożliwienia jej samowystarczalności i zapewnienia najważniejszych jej funkcji i czynności życiowych (higiena osobista, odżywianie, mobilność, stosunki społeczne i środowisko).

Celem usług asystenta osobistego jest udzielanie indywidualnego wsparcia w domu i w środowisku publicznym (towarzyszenie i komunikacja), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb jednostki, pomaganie jej w życiu i integracji ze społecznością, niepozwalanie jej izolować się od społeczności i promować jego niezależność, niezbędną w życiu codziennym.

Według kierownik Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Ireny Ingielewicz, ta usługa jest ukierunkowana na promowanie samodzielności osoby z niepełnosprawnością, dlatego asystent osobisty nie wykonuje prac domowych za osobę, nie wykonuje prac pielęgniarskich powiązanych z procesem nauki, opieki zdrowotnej. Najważniejszym zadaniem osobistego asystenta nie jest robienie rzeczy za osobę, ale robienie rzeczy z nią i pomaganie jej.

Asystent osobisty, uwzględniający potrzeby konkretnej osoby, możliwości osoby:

• udziela pomocy osobie w domu iw środowisku publicznym, promując jej niezależność, która jest niezbędna w życiu codziennym;

• zapewnia osobie indywidualną dyskretną pomoc związaną z higieną osobistą (pomaga się ubrać, umyć, wykąpać się, skorzystać z toalety itp.);

• towarzyszy osobie do placówek opieki zdrowotnej i (lub) innych państwowych i/lub samorządowych instytucji, zakładów, organizacji, instytucji zatrudnienia, pracy, miejsca wypoczynku itp., udziela pomocy w poruszaniu się po różnych powierzchniach itp.;

• wspomaga osobę w procesie karmienia (przygotowuje sztućce, pomaga w ich podnoszeniu i podtrzymaniu podczas posiłków, planuje żywienie itp.);

• udziela indywidualnej pomocy osobie, która pomaga adekwatnie reagować na otaczające środowisko, nawiązywać i utrzymywać z nią relacje społeczne (komunikować się, rozmawiać, orientować się w czasie i środowisku, przestrzegać reżimu dnia, rozwijać samoświadomość, umiejętność korzystania z zasobów finansowych, właściwie stosować leki, być aktywnym społecznie), organizować wypoczynek, rekreację itp.).


Kto może otrzymać te usługi?

Od 1 lipca 2021 r., gdy usługa stała się dostępna w całym kraju, pomoc osobista jest dostępna dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania niepełnosprawności czy jej charakteru.

Prawo do otrzymania pomocy osobistej przysługuje osobom, których funkcje, czynności, uczestnictwo ze względu na niepełnosprawność są całkowicie lub częściowo ograniczone (osoby są niezdolne do samodzielnej orientacji, przemieszczania się, pracy, tworzenia i/lub prowadzenia życia osobistego i społecznego) i które potrzebują pomocy innych osób.

Jeżeli dochód osoby niepełnosprawnej wymagającej pomocy osobistej jest niższy niż 256 euro, za pomoc osobistą nie musi płacić. Jeżeli dochód jest wyższy, osoba niepełnosprawna powinna płacić 5-20 proc. kosztu udzielenia pomocy, a wkład indywidualny nie powinien przekraczać 20 proc. jego dochodów.

Gdzie się zwracać i jak otrzymać usługi?

W celu złożenia wniosku o pomoc osobistą prosimy o kontakt z urzędem gminy w miejscu zamieszkania (kontakty gmin można znaleźć się tutaj: /go.php/lit/Struktura-ir-kontaktai/3/7, Centrum Opieki Społecznej Rejonu Wileńskiego tel. (8 5) 215 3447 lub e-mail [email protected].

Świadczenie usługi asystenta osobistego dla każdego przypadku ustala się indywidualnie, jakie środki pomocy są konieczne. Po złożeniu wniosku dot. ubiegania się o usługę, potrzeby każdego klienta oceniane są indywidualnie.

Ustalając potrzebę skorzystania przez osobę niepełnosprawną z usług osobistego asystenta, udaje się do domu, aby zapoznać się, zobaczyć środowisko, w którym osoba ta mieszka i po dokonaniu oceny wszystkiego – udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy.

Usługi osobistego asystenta niepełnosprawnym mieszkańcom rejonu wileńskiego świadczy Ośrodek Opieki Społecznej Rejonu Wileńskiego.

Bardziej szczegółowych informacji udziela:

– w sprawie usług pomocy osobistej dla nieletnich – Aneta Subotowicz, Główny Specjalista Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, tel. (8 5) 273 0068, e-mail [email protected];

– w zakresie usług pomocy osobistej dla dorosłych – Tatiana Miszancziukowa, Główny Specjalista Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, tel. (8 5) 275 6768, [email protected].

Zachęcamy osoby, które potrzebują takiej usługi, do kontaktu z specjalistami.

PODCASTY I GALERIE