Uprawę ryżu w Chinach rozpoczęto 10 tysięcy lat temu

Naukowcy ustalili, że uprawa ryżu w Chianch rozpoczęła się 10 tysięcy lat temu – informuje serwis internetowy Instytutu Archeologii Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

PAP
Uprawę ryżu w Chinach rozpoczęto 10 tysięcy lat temu

Fot. PAP/EPA / JEROME FAVRE

Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Lu Houyuan’a z Instytutu Geologii i Geofizyki Chińskiej Akademii Nauk zbadał prehistoryczne pozostałości ryżu, odkryte na stanowisku Shangshan w powiecie Pujiang w prefekturze miejskiej Jinhua, w prowincji Zhejiang w południowo-wschodnich Chinach.

Badania prowadzono we współpracy z Instytutem Reliktów Kultury i Archeologii prowincji Zhejiang oraz Instytutem Nauk Geograficznych i Badań Zasobów Naturalnych Chińskiej Akademii Nauk.

Shangshan to prehistoryczne stanowisko archeologiczne z okresu wczesnego neolitu w rejonie delty rzeki Jangcy, będące głównym ośrodkiem badań tzw. kultury Shangshan, rozwijającej się w okresie ok. 11-9 tysięcy lat temu.

Jak poinformował prof. Lu Houyuan, poprzednia analiza skamieniałych pozostałości ryżu na odkrytych wcześniej w Shangshan skorupach neolitycznych naczyń pozwoliła ustalić, że Shangshan było najstarszym znanym miejscem uprawy ryżu w Chinach.

W okresie ostatnich 10 lat przedmiotem debaty naukowców była odpowiedź na pytanie, kiedy ludzie rozpoczęli uprawę ryżu w Chinach.

Zespół prof. Lu Houyuan’a uznał, że wcześniejsze wyniki badań próbek mogą być nieścisłe z powodu zanieczyszczeń pochodzenia węglowego, zawartych w próbkach ryżu pobranych ze ścianek naczyń.

W celu precyzyjnego ustalenia wieku fitolitów – krzemionkowych pozostałości roślinnych w próbkach ryżu – chińscy naukowcy rozwinęli nową metodę wyizolowania fitolitów ryżu z innych źródeł węgla, np. węglanów.

Po wyodrębnieniu fitolitów ryżu zbadano je metodą radiowęglową, a uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że uprawa ryżu w Shangshan rozpoczęła się ok. 10 tysięcy lat temu, a więc w okresie zmian zachodzących w środowisku w związku z końcem ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego i początkiem epoki holocenu.

Początki uprawy ryżu w Chinach zbiegają się w czasie z rozpoczęciem upraw pszenicy na Bliskim Wschodzie oraz kukurydzy w północnej części Ameryki Południowej – w obu przypadkach także 10 tysięcy lat temu – w czasie gwałtownego ocieplenia i zmiany klimatu glacjalnego na interglacjalny.

Wyniki badań chińskich naukowców zostały opublikowane w amerykańskim wydawnictwie „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

PODCASTY I GALERIE