Uchwała Sejmu RP ws. prześladowania Polaków na Białorusi

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża sprzeciw wobec brutalnej kampanii represji rozpętanej przez władze białoruskie przeciw obywatelom Białorusi narodowości polskiej pragnącym prowadzić działalność kulturalno-oświatową i pielęgnować tradycje narodowe" – czytamy w uchwale podjętej przez aklamację przez Sejm we wtorek (30 marca), podczas trzeciego dnia 27. posiedzenia.

sejm.gov.pl
Uchwała Sejmu RP ws. prześladowania Polaków na Białorusi

Fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki

Posłowie wyrazili dezaprobatę wobec bezprawnych i „urągającym standardom demokratycznym ingerencjom w funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej, a zwłaszcza Związku Polaków na Białorusi oraz Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego”.

„Działania władz białoruskich są w rażący sposób sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych oraz z dwustronnymi zobowiązaniami polsko-białoruskimi w zakresie ochrony mniejszości polskiej. Łamanie praw mniejszości narodowych jest sprawą, na którą szczególnie uwrażliwiona jest opinia publiczna, zarówno polska, jak i międzynarodowa. Działania władz białoruskich prowadzą do eskalacji napięć i pogłębiania samoizolacji tego kraju na arenie międzynarodowej oraz w najwyższym stopniu utrudniają powrót do normalnych kontaktów z sąsiadującą Polską” – głosi przyjęty dokument.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z zatrzymanymi  i represjonowanymi rodakami z Białorusi: Andżeliką Borys, Andrzejem Poczobutem, Ireną Biernacką, Marią Tiszkowską, Anną Paniszewą i innymi osobami poddanymi szykanom – nauczycielami, dziennikarzami, działaczami społecznymi. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się jak najszybszego ich uwolnienia i zaprzestania wobec nich wszelkich represji oraz wzywa społeczność międzynarodową do solidarnej i stanowczej reakcji na bezprawne działania białoruskich władz” – podkreślili posłowie.

W ramach konferencji zdalnie wypowiedziała się też liderka opozycji Swiatłana Cichanouska.

Podkreślała, że ruch „Solidarność” stał się inspiracją dla wielu Białorusinów. Przekazała Polakom podziękowania za udzielanie wsparcia obywatelom Białorusi.

Cichanouskaja wyraziła ubolewanie z powodu aresztowania przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Ich aresztowanie, dodała, pokazuje, że kryzys na Białorusi, to nie jest tylko sprawa wewnętrzna.

Na podst. belsat.eu

PODCASTY I GALERIE