Tematy sesji Parlamentu Europejskiego w dniach 18-21 stycznia

Zostały udostępnione tematy, które będą omówione podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniach 18-21 stycznia w Brukseli.

zw.lt
Tematy sesji Parlamentu Europejskiego w dniach 18-21 stycznia

Fot. ilbioeconomista.com

Szczepionki COVID-19: posłowie omówią obecną sytuację

Podczas debaty, która odbędzie się we wtorek rano, posłowie skłonią się do większej jasności i przejrzystości w zakresie zakupu, zatwierdzania i dostarczania szczepionek na COVID-19.

Posłowie omówią sytuację polityczną w USA po wydarzeniach na Kapitolu

W środę rano posłowie omówią najnowsze wydarzenia w USA – zamieszki w Kongresie oraz zaprzysiężenie Joe Bidena jako nowego prezydenta USA.

Posłowie proponują zatwierdzenie prawa do odłączenia się od Internetu po godzinach pracy

Parlament Europejski (PE) wezwie UE do zagwarantowania dla pracowników prawa do wyłączania urządzeń cyfrowych po godzinach pracy i do bycia w tym czasie niedostępnymi.

Po koronawirusie: PE będzie głosować w sprawie środków wsparcia technicznego

PE przyjmie środek wsparcia technicznego, który pomoże krajom UE opracować plany naprawy gospodarczej w celu uzyskania wsparcia w ramach mechanizmu polepszenia ekonomiki i odporności.

Wytyczne PE dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze wojskowym i cywilnym

Posłowie przedstawią propozycje dotyczące sposobu regulacji wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w wojskowości i życiu publicznym.

Polityka zagraniczna: UE musi przestrzegać międzynarodowego porządku opartego na aktualnych zasadach

We wtorek PE przedstawi coroczną ocenę polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i polityki obronnej UE oraz wraz z przedstawicielem UE do spraw zagranicznych Josepem Borrellem omówi sposoby jej wzmocnienia.

Posłowie PE omówią priorytety portugalskiej prezydencji w Radzie UE

W środę rano posłowie Parlamentu Europejskiego omówią wraz z premierem Portugalii António Costą program tego państwa w Radzie UE.

Posłowie zaproponują środki na rzecz promowania równości płci

Podczas czwartkowej debaty nad trzema rezolucjami posłowie przedstawią proponowane środki na rzecz promowania równości płci i obrony praw kobiet.

W celu przezwyciężenia społecznych konsekwencji kryzysu– wieloletni budżet i środki naprawy gospodarczej

W środę posłowie zapytają przedstawicieli Rady UE i Komisji Europejskiej o środki, mające na celu przezwyciężenie społecznych konsekwencji pandemii, w tym kryzysu zatrudnienia.

Przyzwoite i niedrogie mieszkania – dla wszystkich

Posłowie będą debatować i głosować nad rezolucją wzywającą do uznania godnych warunków mieszkaniowych za jedno z podstawowych praw człowieka i ochrony osób przed bezdomnością.

PE dąży do dokończenia unijnej sieci transportowej

We wtorek posłowie omówią postępy w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która obejmuje koleje, drogi i śródlądowe drogi wodne.

PODCASTY I GALERIE