Szkolenie online „Ukryty potencjał – rozwój zawodowy ucznia z autyzmem”

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie we współpracy z Fundacją asperIT (Polska) zaprasza na szkolenie online „Ukryty potencjał – rozwój zawodowy ucznia z autyzmem”

zw.lt
Szkolenie online „Ukryty potencjał – rozwój zawodowy ucznia z autyzmem”

CELEM WYDARZENIA jest ukazanie potencjału osób ze spektrum autyzmu,
możliwości ich rozwoju, społecznej integracji oraz rozpoczęcia kariery zawodowej
w branży IT, w której stale rośnie zapotrzebowanie na wyszkolonych specjalistów.

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:
do szkół ponadpodstawowych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych; do nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych

CZAS TRWANIA: 2 godziny zegarowe + 30-minutowa sesja pytań i odpowiedzi

TERMIN: 28 czerwca (wtorek), godz. 12:30

ZARYS SZKOLENIA:

 1. paradygmat neuroróżnorodności (neurodiversity), czyli spojrzenie na
  autyzm jako potencjał – autyzm jako sposób funkcjonowania, specyficzne
  cechy jako mocne strony ucznia z autyzmem
 2. neuroróżnorodność na rynku pracy – szansa dla absolwentów ze
  spektrum autyzmu (poszukiwane kompetencje pracownicze, potencjalne
  zawody, korzyści pracodawcy)
 3. wyzwania wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego w planowaniu
  ścieżki edukacyjnej i zawodowej ucznia z autyzmem – odkrywanie własnych
  zasobów, orientacja zawodowa
 4. strategie wspierania w rozwoju ucznia z autyzmem – pokonywanie
  ograniczeń (dostosowania), wzmacnianie kluczowych kompetencji

WARUNKI UDZIAŁU:

Obowiązkowa rejestracja poprzez poniższy formularz:

https://forms.gle/HCFTj5JFrVGDLdMZ9

Termin rejestracji: do 25 czerwca

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do wydarzenia na podany adres e-mail najpóźniej dzień przed szkoleniem. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział (w formie online).

PODCASTY I GALERIE