Ekologiczne nawrócenie: „Zdrowa planeta, zdrowi ludzie”

W związku ze zbliżającą się szóstą rocznicą opublikowania encykliki „Laudato Sì”, w internecie odbędzie się seria wydarzeń mająca na celu promocję postaw pro-ekologicznych. Koordynatorem inicjatywy jest Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM) we współpracy m.in. z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Ekologiczne nawrócenie: „Zdrowa planeta, zdrowi ludzie”

Fot. pexels.com

Celem codziennych webinariów, szkoleń oraz spotkania z udziałem liderów religijnych z państw najbardziej dotkniętych przez pandemię Covid-19 jest opracowanie strategii „nawrócenia ekologicznego” poprzez dialog, która zostanie przedstawiona na kolejnych szczytach klimatycznych ONZ: konferencji w sprawie różnorodności biologicznej (COP15) i zmian klimatu (COP26), które odbędą się odpowiednio w dniach 11-24 października w Chinach i w listopadzie przyszłego roku w Glasgow w Szkocji. Mówi dyrektor Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska Tomás Insua:

„Jan Paweł II już w 2001 wezwał nas do ekologicznego nawrócenia i przemiany serca na wzór św. Franciszka z Asyżu, czyli poczucia wspólnoty duchowej z całym stworzeniem, dostrzeżenia we wszystkich istotach naszych sióstr i braci. Powinniśmy odpowiedzieć na to wezwanie modlitewnie i duchowo, ale także zmienić radykalnie swój styl życia na rzecz zrównoważonego użycia zasobów – powiedział w rozmowie z papieską rozgłośnią Tomás Insua. – Jednak to nie wystarczy. Nie można milczeć, należy wpływać na polityków, publicznie zabierać głos – w szczególności my, chrześcijanie, jesteśmy do tego zobowiązani. Dlatego wystosowaliśmy petycję skierowaną do przywódców państw członkowskich ONZ, którzy wkrótce zgromadzą się na konferencjach klimatycznych, zatytułowaną «Zdrowa planeta, zdrowi ludzie». Petycja zawiera wezwanie do transformacji gospodarki energetycznej, czyli przejścia na odnawialne źródła energii. Politycy znajdują się pod wpływem wielkich interesów ekonomicznych i dobro wspólne nie jest dla wielu z nich najważniejsze. Należy więc sprawić, aby słyszeli głos obywateli. Benedykt XVI podkreślał, że Kościół ma obowiązek uczestniczyć w debacie publicznej na temat troski o wspólny dom.“

PODCASTY I GALERIE