Stulatkowie żyją dłużej i nie chorują

Dłuższe życie nie musi polegać na dłuższym chorowaniu. Stulatkowie żyją dłużej i później chorują – przekonuje „Journal of the American Geriatrics Society” powołując się na badania osób długowiecznych.

PAP
Stulatkowie żyją dłużej i nie chorują

Fot. Ewelina Mokrzecka

Kierujący badaniami prof. Nir Barzilai z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku wykorzystał do swoich analiz dane 3 tys. stulatków oraz osób, które przekroczyły 95. rok życia. Są one zbierane w ramach dwóch większych badań: Longevity Genes Project (LGP) oraz New England Centenarian Study (NECS). Obejmują osoby żyjące w USA, jak i w Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nowej Zelandii.

Z danych badania NECS wynika, że 20 proc. długowiecznych mężczyzn zaczyna chorować na raka najwcześniej w wieku 97 lat, a kobiety – dopiero gdy kończą 99 lat. W całej populacji emerytów co piąty mężczyzna zaczyna chorować w wieku 67 lat, a kobiety – od 74. roku życia. Wynika z tego, że stulatkowie, przynajmniej jeśli chodzi o nowotwory, chorują o 30 lat później.

Podobnie wypadła analiza danych badania LGP. Tym razem okazało się, że różnica ta sięga 20 lat. Jedna piąta osób długowiecznych chorowała na nowotwory najwcześniej w wieku 96 lat (bez względu na płeć). Ta sama grupa młodszych od nich seniorów – mężczyzn zaczynała chorować z tego powodu w wieku 78 lat, a kobiet – 74 lat.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odsetek stulatków stale się zwiększa. O ile w 1990 r. na 10 tys. osób od 65. roku życia przypadało 2,9 proc. stulatków, to w 2015 r. już 7,4 proc. W 2050 r. stulatkowie mają stanowić 23,6 proc. wszystkich emerytów.

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (w oparciu o rejestr PESEL) wynika, że w połowie 2015 r. w Polsce żyło 4,2 tys. stulatków. Trzy czwarte z nich to kobiety.

PODCASTY I GALERIE